Her møter vi norske utvandrere i Amerika. Gjennom brevene hjem gir de uttrykk for følelser og opplevelser i sammenheng med emigrasjonen. Vi kommer dermed ganske nær motiver og reaksjoner slik utvandrerne selv oppfattet dem. Brev oppfattes ofte som en litterær genre, men disse brevene er også aktstykker fra det store drama som utvandringen innebar. Vi får innblikk i motiver for oppbruddet fra hjemstedet, om selve den ofte strevsomme reisen og om byggingen av norske samfunn i det amerikanske Midtvesten.

Fra Amerika til Norge VII er utgitt av Riksarkivet i samarbeid med Solum forlag. Utgiver er professor emeritus Orm Øverland, Universitetet i Bergen. Boken koster kr 398,- og er til salgs i bokhandel eller direkte fra forlaget.