Hvordan samfunnet bearbeider og bruker minner, sier mye om samfunnet. Det er nødvendig og viktig å sikre at de spontane uttrykkene som her er nedtegnet, blir samlet inn og bevart for ettertiden. Det markerer også verdighet overfor de drepte, de savnede og pårørende, at de sørgendes uttrykk blir ivaretatt for ettertiden.

Riksarkivaren tar initiativ til at alle skriftlige hilsener, minneord og kondolanser som folk har lagt ut ved kirker, minnesmerker og andre offentlige steder blir bevart. Det er viktig å ta vare på alle minnene fra denne tragedien, både for alle dem som har gitt uttrykk for sin sorg og støtte i disse dagene, men også som dokumentasjon for ulike forskere som vil studere våre reaksjoner på tragedien. Vi har hatt kontakt med forskere som allerede har vist interesse for materialet.

Riksarkivaren åpner for at både Riksarkivet, de åtte statsarkivene og Samisk arkiv kan ta imot og bevare dette viktige materialet for ettertiden. Arkivinstitusjoner utenom Arkivverket vil trolig også være imøtekommende for henvendelser om bevaring av minnematerialet.

For Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo er det særlig aktuelt å bidra til at de skriftlige minneordene ved Domkirken blir tatt vare på. For minner andre steder i Oslo og i alle landets kommuner, anmoder Riksarkivaren om at kommunene gjør sitt beste for å ta vare på skriftlige hilsener, minneord, kondolanser og annet, som er plassert på offentlige steder. For oppbevaring av dette materialet kan de ta kontakt med nærmeste statsarkiv. Vi antar at også byarkiv og andre arkivinstitusjoner vil besvare slike henvendelser.