Riksarkivaren har startet arbeidet med å revidere de generelle bevarings- og kassasjonsbestemmelsene for kommuner og fylkeskommuner og de statlige fellesbestemmelsene i bevaring og kassasjon.

Prosessen startet høsten 2010 hvor Riksarkivaren inviterte til prosjektdeltakelse fra kommunal og statlig sektor. Det kom mange positive tilbakemeldinger og Riksarkivaren har nå oppnevnt prosjektdeltakere.

Les mer på prosjektsidene