Totalt inneholder registeret rundt 900 poster og selve vedtaksdokumentet kan bestilles via Riksarkivets postmottak. Hensikten med registeret er at arkivskapere og andre interesserte skal kunne finne frem i hvilke vedtak som gjelder de forskjellige organene. Det er Seksjon for bevaring og kassasjon som har ansvaret for registeret, som vil bli oppdatert kvartalsvis.