Siden 2009 har Riksarkivet gjennomført tilsyn med hovedvekt på elektronisk arkivdanning. Hensikten med tilsynet er å kontrollere at organet bruker systemer og faglige metoder som Riksarkivaren har fastsatt.

Riksarkivaren har som oppgave å føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlig sektor jf. arkivloven § 7. Det betyr at Riksarkivet og statsarkivene kan benytte både "brevlige tilsyn", det vil si dokumentbasert tilsyn, og "stedlige tilsyn", det vil si besøk hos de enkelte institusjonene.

Riksarkivet følger med på arkivdanningen, påvirker prosessen og griper inn når det er nødvendig. På denne måten sikrer vi både at arkivmateriale blir tatt vare på, og at det blir overført til depot i en form som er nyttig ved bruk av dokumentasjon fra arkivene. Tilsynet tjener med andre ord både forvaltningsmessige behov, rettssikkerhet og kulturelle formål.

De arkivsystemer som til enhver tid benyttes administrativt i forvaltningen har alltid vært sentrale hjelpemidler ved all senere gjenfinning i arkivene. Med digitaliseringen de senere år er dette blitt viktigere enn noen sinne - ikke minst for vår utvikling av brukertjenester på elektroniske arkiver.

På denne siden kan du se lenker til rapporter og pålegg fra de gjennomførte tilsynene.