Offentlig elektronisk postjournal er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Alle har adgang til å søke etter informasjon i denne databasen og bestille innsyn i den informasjonen de finner interessant. Den første postjournalen fra Arkivverket inneholder journalopplysninger med journaldato 1. april. Normalt publiserer vi postjournalen 7 dager tilbake i tid.

Arkivverkets postjournal inneholder journalopplysninger for Riksarkivet, statsarkivene, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Brukerveiledning, spørsmål og svar finner dere på nettsidene til OEP.

Til OEP.no