Følgende er endret fra versjon 2.1 til versjon 3.0:

  • Nytt kapittel 14 om tjenestegrensesnitt
  • Kapittel 5.12 om avlevering er betydelig omarbeidet.
  • Det er foretatt en rekke endringer i metadata og i XML-skjemaene
  • Alle klassediagrammene (”datamodellene”) er tegnet på nytt.