Aktuelle deltagere på møtet vil være forskere og institusjoner som oppbevarer innsamlet materiale. På møtet i Riksarkivet vil man diskutere hva man skal gjøre med materialet, hvor det skal oppbevares, hvordan det kan tilgjengeliggjøres og hvordan man best mulig kan samarbeide rundt dette. Riksarkivet vil komme tilbake med invitasjoner og mer informasjon om møtet etter hvert.
De som ønsker å avlevere materiale til Riksarkivet, kan henvende seg til Stian Norli i Riksarkivet.