Sanitetsforeninger landet rundt selger perioden frem mot 17. mai maiblomster til inntekt for sitt frivillige arbeid. Norske Kvinners Sanitetsforening startet salget av maiblomster i 1909. Til å begynne med gikk inntektene til kampen mot tuberkulosen. I dag går inntektene fra salget av maiblomsten til N.K.S.' arbeidsområder, både lokalt og nasjonalt, blant annet til forskning på kvinnehelse og til barn og unge

Norske Kvinners Sanitetsforening ble stiftet i 1896 på initiativ av Fredrikke Marie Qvam. Formålet var å skaffe sanitetsmateriell til bruk både i krig og fred. Utdannelsen av sykepleiere begynte i 1898. I 1899 ble kampen mot tuberkulosen programfestet. Foreningen har også engasjert seg i kamp mot andre sykdommer som revmatisme, kreft og cerebral parese.

Riksarkivet har et stort privatarkiv etter Norske kvinners sanitetsforening. Arkivet inneholder foreningens styreprotokoller, rapporter fra lokalforeningene, diverse korrespondanse og regnskap, samt over 1500 fotografier. Du kan lese mer om arkivet i Arkivportalen <http://www.arkivportalen.no/arkivportalen-web/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-01000000007324>.

Arkivene etter lokallagene befinner seg i stor grad i statsarkivene.

Arkivreferanse: Norske Kvinners Sanitetsforening, PA 0379 U20 2496

gammel plakat maiblomst

Arkivreferanse: Norske Kvinners Sanitetsforening, PA 0379 U20 2491