Rapporten skal sendes nærmeste statsarkiv så snart som mulig og seinest 31.12.2011.

Vil du vite noe mer om hvordan en slik rapport skal utformes? Les mer på våre nettsider.