Arkivet etter Statens vernehjem Bastøy

Statens vernehjem Bastøy

Fra Statens verneheim Bastøy

Arkivet etter Statens vernehjem Bastøy er på 56,3 hyllemeter, og dekker tidsrommet ca. 1895-1980. Det inneholder kopibøker, elevprotokoller, elevmapper, saker om elever, personalsaker, samt en mindre fotosamling som avbilder dagliglivet på Bastøy. Flere av bildene er gjengitt i Yngvar Ustvedts bok ”Djeveløya i Oslofjorden”, Cappelen år 2000.
Arkivet er ikke ferdigordnet og det er ikke utarbeidet noen katalog over materialet. Arkivet inneholder personopplysninger underlagt taushetsplikt. Skolehjemmene sto under Kirke- og undervisningsdepartementets tilsyn inntil de ble overført til Sosialdepartementet fra 1.7.1953. Ved overføringen endret Bastøy Skolehjem navn til Foldin verneskole. Skolen ble nedlagt omkring 1970.

Daglegliv på Bastøy

Daglegliv på BastøyRettsdokumenter

Etter opprøret på Bastøy ble fire av skolehjemselevene stilt for retten. Saksdokumenter og domsavsigelsene i disse sakene finnes i hhv. Statsarkivet i Kongsberg og Statsarkivet i Oslo.