Jernbanebygging i Fauske

Jernbanebygging i Fauske. Ellingsves samling, Statsarkivet i Trondheim.

I 2011 er det 50 år siden Nordlandsbanen ble tatt i bruk. Det er også 130 år siden Meråkerbanen ble åpnet.

Arkivene etter disse jernbaneanleggene er blitt ferdig katalogisert og avlevert til Statsarkivet i Trondheim. Dette feirer vi gjennom å fortelle og vise fram historier fra NSBs 800 hyllemeter store arkiv i en hel uke. Her kan du få innblikk i det meste som har å gjøre med jernbanebygging, tog og livet rundt jernbanen.


PROGRAM


Lørdag 7. mai


11.00  Åpning av arrangementet  ved Statsarkivar Astrid Løvlien
11.10  Hva inneholder NSB-arkivene?  Ved Finn Karlsen, førstekonsulent i Statsarkivet  i Trondheim
11.30  Jernbane eller bil – norske samferdselsutfordringer før andre verdenskrig 
  Ved dosent  Bård Toldnes, HINT
12.50  Stasjonsparken – klassisk ideal i den nye tid  ved Marit By, Jernbaneverket
13.15  Pause
-  Mulighet til å kjøpe kaffe
-  Se på utstillinger
-  DVD: Katterat
14.15  Banen som ikke ble ferdig – tyskernes jernbanebygging nord for Fauske ved Are Sjåmo, Jernbaneverket
15.30  Avslutning

 Mandag  9. – torsdag 12. mai

13.30  Omvisning i magasinene

Tirsdag 10. mai

12.30  Nordlandsbanenes stasjonsarkitektur

ved Svein Sando, 1. lektor Dronning Mauds minne høgskole

 Torsdag 12. mai

18.30  Hva finnes i NSB-arkivene av interesse for slektsforskere og lokalhistorikere? ved Finn Karlsen, førstekonsulent i Statsarkivet i Trondheim