Arkivet etter Vesteraalens Dampskibsselskab har stor identitetsverdi for mange mennesker og representerer en viktig symbolverdi for kystbefolkningen generelt og for befolkningen i Nord-Norge spesielt. Vesteraalske Dampskibsselskab var i mange år den største bedriften i Nord-Norge og ga arbeid til mange. Arkivet inneholder derfor også dokumentasjon om et stort antall mennesker gjennom en periode på over 100 år.
- VDS-arkivet er trolig det eneste rederiarkivet av denne type som kommer til å bli bevart for ettertiden. Dette omfattende arkivet har meget stor betydning for alt fremtidig forskningsarbeid knyttet til norsk kystrutefart, nordnorsk lokalfart og for fartøyverninteressene i Norge, sier Vidar Øverland, seniorrådgiver i Riksarkivet.

Før og etter ordning: