Adresser betyr her en høytidelig henvendelse, og i dette tilfellet var adressaten prins og regent Christian Frederik. Riksarkivet legger nå for første gang ut alle de originale adressene og fullmaktene digitalt.

– Adressene og fullmaktene er enestående i kraft av sin historiske betydning og sin geografiske spredning i hele landet, sier Eli Fure, dr. philos og underdirektør i Riksarkivets publikumsavdeling. – Til nå har den originale dokumentasjonen om valgene til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 bare vært tilgjengelig ved fremmøte på Riksarkivets lesesal. Nå kan alle nyte disse vakre og interessante dokumentene via Internett.

19. januar 1814 sendte Christian Frederik ut et åpent brev til amtmenn (datidens fylkesmenn) og biskoper. I brevet ble det gitt instruks om å velge valgmenn til en riksforsamling som skulle møtes på Eidsvoll. Hver kirkemenighet skulle avlegge ed og velge to valgmenn til et fellesmøte i amtet, som så skulle velge tre representanter til riksforsamlingen. Valget var indirekte, og vi får navnene på så vel valgmenn og representanter som på alle de aktverdigste mennene som underskrev fullmaktene. Vi får både autentiske signaturer og segl, og også eksempler på at noen ikke kunne skrive, men måtte få noen til å skrive for seg.

Eksempel på fullmakt - fra Ås kirke

Eksempel på fullmakt - fra Ås kirke

– Mange av dokumentene inneholder en adresse, en høytidelig henvendelse til prins Christian Frederik som ledet selvstendighetskampen. De er skrevet i en gammeldags, høytidelig og ærbødig form, og er mer fylt av takknemlighet til prins Christian Frederik som redningens mann, enn av oppfordringer til kamp om folkestyre. De vitner om oppslutning over hele landet og om den høytidsstemte, alvorlige og åpne situasjonen Norge da befant seg i, sier Fure.

En del av dokumentene er skrevet med latinsk skrift, i motsetning til den gotiske skriften som var vanlig på den tiden, og det gjør dem lettere å lese. Har man problemer med å tyde skriften, kan man slå opp i Nasjonalbibliotekets versjon av den trykte utgaven fra 1914.

Fullmaktene og adressene er tilgjengelige på http://www.arkivverket.no/arkivverket/Tema/1814/Fullmakter-og-adresser. Til venstre i menyen er en oversikt over alle de 426 adressene (sortert etter landsdel), så her kan man lete opp sitt område og se på hver enkelt fullmakt.

Fullmakt fra Ås kirke siste side

Fullmakt fra Ås kirke siste side