Se http://arkivmote.no/ for fullstendig program. Påmeldingsfrist er 15. mars.

De norske arkivmøtene blir arrangert annethvert år for alle arkivansatte og -interesserte i Norge. Arrangementet er et samarbeid mellom Riksarkivaren, Norsk Kulturråd, Norsk Arkivråd og Landslaget for lokal- og privatarkiv.