Riksarkivaren har tidligere anmodet kommunene om å gjør sitt beste for å ta vare på dette materialet.  Nærmeste statsarkiv kan gi veiledning om hvordan dette best gjøres. Også byarkiv og andre arkivinstitusjoner vil besvare slike henvendelser.

Vi vil også lage en faglig veiledning om håndtering av materialet i løpet av noen dager. Den blir tilgjengelig her.