Elin Jacobsen

Elin Jacobsen

Skifteprotokoller er en gullgruve for slektsforskeren. Her finnes informasjon om familieforhold og eiendeler helt tilbake til 1600-tallet. Elin Jacobsen fra Statsarkivet i Trondheim forteller om kildematerialet og hvordan det kan brukes på vår temadag torsdag 14. april kl.12.30-13.30 i Arkivsenteret på Dora i Trondheim. Velkommen!