Den 9. april 2010 var dato for lansering av Riksarkivets vårslipp. Da ble 5.000 dokumenter fra andre verdenskrig presenterert for første gang på nett. Den 1. desember ble folketellingen som ble gjennomført i 1910 offentlig tilgjengelig for første gang.

Hele 92,6 millioner sider var brukerne våre innom i løpet av året, og hver av dem så i gjennomsnitt på nærmere 40 sider. De fleste brukerne våre benytter seg av Digitalarkivets tilbud, kirkebøkene i Digitalarkivet sto for nærmere 85 millioner sidevisninger og 1,8 millioner besøkende. I tillegg kommer de som bruker databasene i digitalarkivet.no, de er ikke med i denne statistikken.

Tallet på absolutt unike besøkende er naturlig nok lavere, 531 878. Det er allikevel svært høye tall og viser at arkiv- og historieinteressen er levende i befolkningen.