Perioden 1801-1814 var en av Norges meste dramatiske perioder, preget av kriger, blokader, arbeidsledighet, prisstigning og sult. Innbyggertallet i denne perioden økte knapt. 

Det er satt igang et prosjekt for å opprette et nasjonalt, historisk og såkalt longitudinelt register for de siste par hundreårene. Prosjektet ledes av Registreringssentralen for historiske data, og Arkivverket er en av flere samarbeidspartnere. Som et bidrag, og for å markere 200-årsjubileet for 1814, vil befolkningen representert i kirkebøkene mellom 1801-1814 bli registrert i databaser og overlevert prosjektet. 

Statsarkivet i Bergen koordinerer registreringsarbeidet. Mye godt arbeid er gjort allerede, men det gjenstår å registrere i underkant av 600 000 personer. Det inviteres derfor til dugnad for å få disse postene på plass.

Les mer om dugnaden og hvordan du kan bidra.