Arkivenes hus på Ullandhaug

09.02.2016

Statsarkivet i Stavanger, sammen med IKA Rogaland og Stavanger kommunes byarkiv, har i mange år vært pådriver for å etablere et felles Arkivenes Hus i Stavanger. Det bygges nå et flott spesialtilpasset bygg på Universitetsområdet på Ullandhaug Les mer...

Riksarkivarens arbeid med klassifikasjon i statlige virksomheter

05.02.2016

Det er et stort fornyingsbehov knyttet til dagens klassifikasjon både når det gjelder regelverk og praksis i statlige virksomheter. Riksarkivaren er i gang med et utredende arbeid for å avklare spørsmål om ny felles klassifikasjon for statsforvaltningen. Les mer...

Den digitale arkivutfordringen i tall

02.02.2016

Kun seks prosent av elektroniske arkiver i landets kommuner og fylkeskommuner er sikret for ettertiden. – Dette er alarmerende lavt, og det haster å få sikret din og min rettighetsdokumentasjon, sier riksarkivar Inga Bolstad. Les mer...

Riksarkivarens standard for beskrivelse av struktur og innhold av arkiver (StandArk)

02.02.2016

legges nå ut som åpen standard til benyttelse for alle som jobber med Asta og arkiv. Les mer...

"I en sofa på arkivet" strømmes på direkten

02.02.2016

Tirsdag 2. februar er det sesongstart for "I en sofa på arkivet" i Riksarkivbygningen. Tema for diskusjonen er: Åndenes makt - i arkivet. Hele arrangementet vil bli streamet på internett. Les mer...

Prosjekt- og utviklingsmidler for arkiv

29.01.2016

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler til arkivsektoren og vil lyse ut midler så snart innretning og ramme for utviklingsmidlene er klare. Les mer...

Tilsynsåret 2015: For dårleg kvalitetssikring av elektronisk journal og arkiv

22.01.2016

Arkivverket gjennomførte til saman 63 tilsyn og gav 260 pålegg i 2015. Les mer...

Krigsseilerregisteret tilgjengelig for allmennheten

20.01.2016

Den 19. januar ble krigsseilerregisteret tilgjengelig for allmennheten, og folket kan søke i både navn og dramatiske historier fra krigsårenes sjøfarere. Les mer...

Rettleiing i dokumentasjonsforvaltning og arkiv

19.01.2016

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre ei kommunereform i perioden 2014-2020. Les mer...

Foreslå kandidater til arkivmøtets formidlingspris

18.01.2016

Det 7. norske arkivmøtet blir arrangert på Fornebu 5. og 6. april 2016. Nå kan du foreslå kandidater til arkivmøtets formidlingspris. Les mer...