Omorganiseringen av Arkivverket gjenopptas

21.04.2016

Arkivverket gjenopptar nå arbeidet med omorganiseringen. Forslag til ny struktur skal etter planen være klar før sommerferien. Les mer...

Lansering av digitalt historiefag

19.04.2016

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) lanserer frå hausten av historiefaget for vidaregåande skule. Arkivverket har vore ein av samarbeidspartnarane i utviklinga av faget. Les mer...

Stort behov for arkivutviklingsmidler

18.04.2016

Arkivverket har mottatt 57 søknader om arkivutviklingsmidler. Flere kommuner og kommunale arkivinstitusjoner søker om midler til å løse utfordringer med dokumentasjonsforvaltning, fagsystemer og arkiv i sammenheng med kommunereformen. Det søkes om penger for til sammen ca 24 millioner kroner. Les mer...

Stortingets behandling av Familie- og kulturkomiteens innstilling

15.04.2016

Stortinget behandlet i går, torsdag 14. april, Familie- og kulturkomiteens innstilling (Innst. 204 S (12015-2016) angående omorganiseringen i Arkivverket. Les mer...

Historien som læremester - følg samtalen på direkten

12.04.2016

Tema for "I en sofa på arkivet" i Riksarkivbygningen tirsdag 12. april kl. 18 er historieskriving på 1700-tallet. Arrangementet vil bli strømmet direkte. Les mer...

Nyhetsbrev fra Norsk olje- og gassarkiv

08.04.2016

I 2015 tok Norsk- olje og gassarkiv imot til sammen 635 hyllemeter og 60 GB arkivmateriale fra ulike selskaper og organisasjoner. Så langt i 2016 har arkivet tatt imot 123 hyllemeter arkivmateriale. Les mer om hva Norsk olje- og gassarkiv ved Statsarkivet i Stavanger jobber med. Les mer...

Åpent for nominasjoner til Norges dokumentarv

04.04.2016

Nå kan du nominere dokumenter, arkivserier eller arkiver til Norges dokumentarv. Nominasjonsfristen er 20. juni. Les mer...

Nytt nummer av Bergensposten

30.03.2016

Statsarkivet i Bergen er no ute med årets første nummer av Bergensposten. Tidsskriftet er tilgjengeleg både på papir og på nett. Les mer...

Nye temasider om kommunevåpen

17.03.2016

Når nye offentlege våpen skal godkjennast, spelar riksarkivarane ei sentral rolle i fleire land. Slik er det også i Noreg. På dei nye temasidene til Arkivverket får du ei fullstendig oversikt over dei norske kommunevåpena, og vi forklarar reglane som gjeld. Les mer...

Arkivverket lanserer historisk fotoarkiv på nett

10.03.2016

Fra i dag av kan hele Norge ta i bruk Arkivverkets samling av historiske foto. 13.000 bilder fra hele Norge venter på å bli oppdaget og delt på nett! Les mer...