Tilsynsåret 2015: For dårleg kvalitetssikring av elektronisk journal og arkiv

22.01.2016

Arkivverket gjennomførte til saman 63 tilsyn og gav 260 pålegg i 2015. Les mer...

Krigsseilerregisteret tilgjengelig for allmennheten

20.01.2016

Den 19. januar ble krigsseilerregisteret tilgjengelig for allmennheten, og folket kan søke i både navn og dramatiske historier fra krigsårenes sjøfarere. Les mer...

Rettleiing i dokumentasjonsforvaltning og arkiv

19.01.2016

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre ei kommunereform i perioden 2014-2020. Les mer...

Foreslå kandidater til arkivmøtets formidlingspris

18.01.2016

Det 7. norske arkivmøtet blir arrangert på Fornebu 5. og 6. april 2016. Nå kan du foreslå kandidater til arkivmøtets formidlingspris. Les mer...

Arrangementer i Arkivverket – program våren 2016

17.01.2016

Riksarkivet og flere av statsarkivene holder ulike publikumsarrangementer våren 2016 der vi ønsker interesserte velkommen til oss. Nedenfor finner du informasjon om arrangementer du kan delta på. Les mer...

Riksarkivets vårprogram er nå klart

16.01.2016

På tide å våkne opp fra vinterdvalen - Riksarkivets vårprogram er her! Programmet byr på en rekke åpne arrangementer - og vi ønsker alle interesserte velkommen. Sesongen starter tirsdag 2. februar med årets første "I en sofa på arkivet", der det populære TV-programmet Åndenes makt er utgangspunkt for kveldens samtale. Les mer...

Første nasjonale strategi for privatarkiv

08.01.2016

​Det er tradisjon for å bevare arkivmateriale etter statlig og kommunal forvaltning. Dette er lovbestemt. For arkivmateriale som er skapt i privat sektor, finnes det så å si ikke lovregulering. – Vi har nå vedtatt en privatarkivstrategi som skal sikre at arkivmateriale fra privat sektor blir tatt vare på, sier riksarkivar Inga Bolstad. Les mer...