Fotosamling i Riksarkivet stilles ut i Royal Albert Hall

23.09.2016

Fotosamlingen til Sturlason AS Polyfoto oppbevares i Riksarkivet. Nå stilles 60 bilder fra denne samlingen ut i Royal Albert Hall, fra 20.-28. september. Utstillingen har fått tittelen "Back from Oslo with love". Les mer...

70 år siden dom i Rinnansaken

20.09.2016

I dag er det 70 år siden dommen falt over de tretti medlemmene av Rinnanbanden. I den anledning har vi digitalisert alle dokumentene fra rettsaken. Blant annet finner du hele dommen på Digitalarkivet. Les mer...

Plakater i arkivene

19.09.2016

Det finnes et ukjent antall plakater i arkivene, og noen av disse har Statsarkivet i Kongsberg vist fram på Facebook i sommer. Flere av dem er hengt opp uten tillatelse, men det finnes også andre grunner til at plakatene er blitt tatt vare på. Les mer...

Tar vare på festivalarkiv

16.09.2016

Det arrangeres mange festivaler rundt om i Norge som gjenspeiler et vidt spekter av lokale initiativ og engasjement. Men bevares og dokumenteres sporene etter festivalene for fremtiden? Og hvorfor er det viktig? Vi har snakket med Statsarkivet i Tromsø, som tar vare på urfolksfestivalen Riddu Riđđus mangfoldige arkiv. Les mer...

Komplett rettleiar for arkiv i kommunereforma er lansert

14.09.2016

Kommunereforma og kommunesamanslåingar vil få store konsekvensar for kommunens dokumentasjon, enten den er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnarane i SAMDOK (Samla samfunnsdokumentasjon), har laga ei rettleiing om arkiv til kommunar som skal slå seg saman. Heile rettleiaren er no lansert.

Les mer...

Gratis arrangementer i Arkivverket høsten 2016

14.09.2016

Riksarkivet og statsarkivene inviterer i høst til en rekke arrangementer. Det aller meste er gratis og åpent for alle. Du kan lære om arkivene våre, få råd og tips til slektsforskning, høre historiske foredrag – med mer. Les mer...

Arkivverket lanserer sjølvbeteningsløysing for gamal grunnbok

13.09.2016

I dag har Digitalarkivet lansert ei ny teneste mange vil glede seg over. Sjølvbeteningsløysing for oppslag i «gamal grunnbok» gjer det mogleg for deg å hente ut oversikt over tinglysingar på ein eigedom. Dette er nyttig når du for eksempel skal selje bustad, få oversikt over vegrett og grenser med meir.
Les mer...

Høstprogrammet til Arkivsenter Sør

08.09.2016

Arkivsenter sør er et samarbeid mellom Statsarkivet i Kristiansand og Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA). Sammen tilbyr de et rikholdig høstprogram med blant annet skolearkiver som tema for Arkivdagen i november. Les mer...

Arkivverket arrangerer Endringskonferansen 2016

07.09.2016

Endringskonferansen i staten er en årlig konferanse som har pågått siden 2013. De to første årene var det Skatteetaten og NAV som hadde ansvaret, og nå i 2016 er det Arkivverket sin tur. Konferansen arrangeres i Riksarkivet den 20. oktober. Les mer...

Riksarkivets høstprogram er nå klart

05.09.2016

Riksarkivbygningen er en livlig møteplass. Det er med stor glede vi denne høsten kan åpne dørene til en lang rekke arrangementer om arkiv, historie og hvordan vi forstår fortiden. Alle arrangementene er gratis og åpne for alle. Les mer...