Veiledning i bevaring og kassasjon

27.04.2015

Veiledningen til bevarings- og kassasjonsbestemmelsene for kommuner og fylkeskommuner er nå klar. Den gir en grundig innføring i regelverket, og utdyper hver av paragrafene i forskriften. Les mer...

100 år siden massakren på armenerne

24.04.2015

Arkivet etter Kvinnelige Misjonsarbeidere gir et sterkt bilde av grusomhetene armenerne ble utsatt for. Den norske misjonæren Bodil Biørns bilder og tekster er vitnesbyrd om massakren som fant sted 24. april 1905. Les mer...

Utlysning av midler til arkivutvikling

21.04.2015

Riksarkivaren disponerer i 2015 prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver, og inviterer til søknader om støtte til utviklingsprosjekter på ulike innsatsområder med søknadsfrist 19. mai 2015. Les mer...

Markering av 250-årsjubileum for Strilekrigen

17.04.2015

18. april 1765 samla over 2000 strilar seg i Bergen og dei starta det største bondeopprøret vi har hatt i Noreg: Strilekrigen. Ei stor nettutstilling og ei spesialutgåve av Bergensposten er lansert i dag i samband med jubileet. Les mer...

Lang saksbehandlingstid i Riksarkivet

16.04.2015

Per dags dato kan saksbehandlingstiden særlig i landssviksaker komme opp i 3 måneder. Årsaken til den lange svartiden er pågangen av henvendelser etter åpningen av Landssvikarkivet 1. januar 2015.

Les mer...

Nytt lesesalsreglement i Riksarkivet

16.04.2015

Reglene for bruk av lesesalen i riksarkivbygningen er oppdatert. Ta gjerne en titt på lesesalsreglementet før du besøker oss neste gang. Les mer...

SAMDOK-arbeidet i 2015

13.04.2015

I 2015 fortsetter SAMDOK-arbeidet med 12 prioriterte oppgaver. Kommunereformen, digitalt depot i kommunal sektor og danning og bevaring av privatarkiv er alle nye satsingsområder. Les mer...

Jakten på kongelige arkiver

09.04.2015

Tirsdag 14. april kommer forfatter og tegner Tor Bomann-Larsen til Riksarkivet for å dele sine erfaringer fra jakten på kongelige arkiver i inn- og utland. "I en sofa på arkivet" denne kvelden sitter også Eva Bratholm, tidligere journalist i NRK og Dagbladet. Les mer...

Kartlegging av fysisk og elektronisk skapt materiale i statleg sektor

08.04.2015

Med heimel i arkivlova §8 om opplysningsplikt sender Riksarkivaren no ut ei spørjeundersøking til alle verksemder i statleg sektor. Svarfristen er 22. april 2015. Les mer...

Veiledning i bevaring og kassasjon

19.03.2015

Veiledningen i bevaring og kassasjon for kommuner og fylkeskommuner som skulle vært ferdig til 27. mars publiseres 27.april. Les mer...