Ny temaside om domstolarkiver

10.06.2015

Både i Riksarkivet og i statsarkivene er det bevart store serier med rettsprotokoller. Nesten alt materialet fram til begynnelsen av 1800-tallet er skannet og tilgjengelig på nettet. Nå er det laget en egen temaside om de viktigste domstolene med lenker til det skannete materialet. Les mer...

SAMDOK formaliseres som treårig prosjekt

08.06.2015

Siden starten i 2013 har SAMDOK, Arkivverkets satsing i kjøvannet av arkivmeldingen, vist seg som en suksess og en strategisk viktig satsing i arkivsektoren. En sentral faktor er at aktørene i sektoren deltar som partnere i arbeidet.
Les mer...

Ny tilsynsstrategi for Arkivverket

27.05.2015

I 2014 fikk Arkivverket en ny tilsynsstrategi for perioden 2014-2017. Strategien beskriver Arkivverkets tanker om tilsynsvirksomheten i etaten. Her er en redegjørelse av hvordan vi jobber for å realisere tilsynsstrategien.

Les mer...

Utstilling om Høyesteretts historie

19.05.2015

I år er det 200 år siden Høyesterett holdt sitt første rettsmøte og avsa sin første dom. I den anledning inviterer Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo til åpning av utstillingen "I siste instans. Høyesterett gjennom 200 år" den 29. mai. Les mer...

Riksarkivets vårslipp 2015

08.05.2015

I dag 8. mai publiserer Riksarkivet en mengde dokumenter som knytter seg til frigjøringen av Norge i 1944/45. Arkivmaterialet er digitalisert og gjort tilgjengelig for allmennheten. Les mer...

Nye felles BK-bestemmelser for statlige organer

07.05.2015

Riksarkivaren har vedtatt nye generelle bevarings- og kassasjonsbestemmelser for egenforvaltningssaker i statlige organer. De nye bestemmelsene trer i kraft fra 1. mai 2015. Fra samme dato oppheves de tidligere bestemmelsene i samme forskrift.

Les mer...

Folketeljinga 1815 er 200 år

30.04.2015

Den 30. april 1815 talde man innbyggarane i Noreg. 1815-teljinga er eigentlig berre tal, men det finst jamvel teljingslister med namn. Desse er no tilgjengeleg i Digitalarkivet. Les mer...

Fredsdagen 8. mai 1945

30.04.2015

Tirsdag 5. mai kommer Egil Ulateig og Hans Fredrik Dahl til "I en sofa på arkivet" for å snakke om fredsdagen 8. mai 1945. Les mer...

Det 7. norske arkivmøte

30.04.2015

5.-6. april 2016 blir det 7. norske arkivmøte arrangert på Fornebu. Arrangementet er et samarbeid mellom Riksarkivaren, Norsk Arkivråd, og Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Les mer...

Seminar om formidling av krigens kulturarv

28.04.2015

3.-4. juni inviterer Riksantikvaren, Riksarkivet og Wikimedia Norge til et to-dagers seminar om formidling av krigens kulturarv. Bli inspirert gjennom andres erfaringer, og prøv ut digital formidling i praksis. Seminaret er gratis og åpent for alle. Passer for alle som har lyst til å formidle historier eller minner fra andre verdenskrig. Les mer...