Tar vare på festivalarkiv

16.09.2016

Det arrangeres mange festivaler rundt om i Norge som gjenspeiler et vidt spekter av lokale initiativ og engasjement. Men bevares og dokumenteres sporene etter festivalene for fremtiden? Og hvorfor er det viktig? Vi har snakket med Statsarkivet i Tromsø, som tar vare på urfolksfestivalen Riddu Riđđus mangfoldige arkiv. Les mer...

Komplett rettleiar for arkiv i kommunereforma er lansert

14.09.2016

Kommunereforma og kommunesamanslåingar vil få store konsekvensar for kommunens dokumentasjon, enten den er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnarane i SAMDOK (Samla samfunnsdokumentasjon), har laga ei rettleiing om arkiv til kommunar som skal slå seg saman. Heile rettleiaren er no lansert.

Les mer...

Gratis arrangementer i Arkivverket høsten 2016

14.09.2016

Riksarkivet og statsarkivene inviterer i høst til en rekke arrangementer. Det aller meste er gratis og åpent for alle. Du kan lære om arkivene våre, få råd og tips til slektsforskning, høre historiske foredrag – med mer. Les mer...

Arkivverket lanserer sjølvbeteningsløysing for gamal grunnbok

13.09.2016

I dag har Digitalarkivet lansert ei ny teneste mange vil glede seg over. Sjølvbeteningsløysing for oppslag i «gamal grunnbok» gjer det mogleg for deg å hente ut oversikt over tinglysingar på ein eigedom. Dette er nyttig når du for eksempel skal selje bustad, få oversikt over vegrett og grenser med meir.
Les mer...

Høstprogrammet til Arkivsenter Sør

08.09.2016

Arkivsenter sør er et samarbeid mellom Statsarkivet i Kristiansand og Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA). Sammen tilbyr de et rikholdig høstprogram med blant annet skolearkiver som tema for Arkivdagen i november. Les mer...

Arkivverket arrangerer Endringskonferansen 2016

07.09.2016

Endringskonferansen i staten er en årlig konferanse som har pågått siden 2013. De to første årene var det Skatteetaten og NAV som hadde ansvaret, og nå i 2016 er det Arkivverket sin tur. Konferansen arrangeres i Riksarkivet den 20. oktober. Les mer...

Riksarkivets høstprogram er nå klart

05.09.2016

Riksarkivbygningen er en livlig møteplass. Det er med stor glede vi denne høsten kan åpne dørene til en lang rekke arrangementer om arkiv, historie og hvordan vi forstår fortiden. Alle arrangementene er gratis og åpne for alle. Les mer...

Fra eArkiv til MAVOD

05.09.2016

Arkivverket utreder hvordan arkivvedlikehold og overføring til depot i offentlig forvaltning kan moderniseres. Det som tidligere het eArkiv-prosjektet har fra juni 2016 fått tittel MAVOD. Les mer...

Dialogkonferanse om Modernisering av ArkivVedlikehold og Overføring til Depot (MAVOD)

30.08.2016

Arkivverket gjennomfører for tiden en konseptutredning om MAVOD: Modernisering av ArkivVedlikehold og Overføring til Depot (tidligere eArkiv) for offentlige organer og arkivinstitusjoner. I den anledning inviterer vi til dialogkonferanse den 26. september 2016.
Les mer...

Norsk oljehistorie tema på oljemessen i Stavanger

29.08.2016

Næringsliv og industri møter arkiv og museum når Norsk olje- og gassarkiv deltar på oljemessen i Stavanger denne uken. Sammen med Norsk Oljemuseum inviterer de til seminar om arkiv og historie torsdag 1. september. Et utvalg petroleumsarkiver er tilgjengelig i Digitalarkivet.
Les mer...