Endeleg fordeling av arkivutviklingsmidlar 2016

23.06.2016

Riksarkivaren har no fordelt ytterlegare to millionar kroner i arkivutviklingsmidlar. Sju prosjekt som ikkje nådde opp i første runde har no fått støtte. Les mer...

Arkivstatistikk 2015: Store utfordringer med digitale arkiver

20.06.2016

Hele 73 prosent av landets kommuner mangler rutiner for langtidsbevaring av digital informasjon. Det viser Arkivstatistikken for 2015. Les mer...

Regjeringen har fordelt overskuddet fra Norsk Tipping

17.06.2016

Regjeringen har i dag, 17. juni, fordelt overskuddet fra Norsk Tipping AS, med blant annet seks millioner kroner til utviklingstiltak på arkivfeltet. To millioner av de i alt seks millionene er øremerket arbeid med privatarkiv. Dette betyr at det kommer ytterligere to millioner til fordeling, i tillegg til de fire som riksarkivaren alt har fordelt i år.
Les mer...

Norsk olje- og gassarkiv deltar på Offshore Northern Seas

14.06.2016

Norsk olje- og gassarkiv og Norsk Oljemuseum har gleden av å invitere til en egen sesjon om arkiv og historie under årets Offshore Northern Seas (ONS) 1. september 2016. ONS er en av verdens største møtesteder for aktører innenfor energibransjen. Les mer...

Ledelsens forslag til ny organisasjonsstruktur

14.06.2016

Ledelsen i Arkivverket har etter nye utredninger og analyser, og basert på premisser gitt av Kulturdepartementet, fremlagt et nytt forslag til organisasjonsstruktur som skal forhandles med fagorganisasjonene. Les mer...

Status og veien videre for Noark 5

10.06.2016

Neste versjon av Noark 5 har dessverre blitt forsinket, fordi det har vist seg at arbeidet er mer omfattende enn først planlagt. Det viktigste i neste versjon er et vedlegg om et nytt tjenestegrensesnitt for integrering mellom fagsystemer og Noark-kjerne. Les mer...

Fotoworkshop - Diehtosiida - Samisk arkiv

08.06.2016

Arrangementet finner sted i Diehtosiidda, Kautokeino, 15.-16. juni 2016. Les mer...

Flertall for Norsk helsearkiv til Tynset

08.06.2016

Et flertall på Stortinget har bedt regjeringen om å følge opp arbeidet med Norsk helsearkiv og realisering av depotbygg på Tynset. Les mer...

Den store digitaliseringsdagen. Åpent hus i Riksarkivet 9. juni.

01.06.2016

Har du full kontroll på alt det digitale som omgir deg i hverdagen? Ikke? Da kan Den store digitaliseringsdagen være noe for deg. Her får du praktiske tips og råd til å takle «det digitale dagliglivet». Gratis og åpent for alle! Les mer...

Norske lensrekneskapsbøker er nå tilgjengelig på nett

27.05.2016

Hvem bodde på gården Sogn i Oslo midt på 1500-tallet? Og hva gjorde Garlich van der Lugtt i Bergen? Det – og mye mer – kan du finne svar på i lensregnskapene. Riksarkivet har nå fullført et digitalt register til lensregnskapene fra perioden 1548-67. Der kan du enkelt søke på både person-, gårdsnavn og kommune. Les mer...