Aslak Bolts jordebok tilgjengelig på Digitalarkivet

14.11.2016

Aslak Bolt var erkebiskop i Nidaros, og i 1432 lot han sette opp en såkalt jordebok. Den inneholdt en registrering av inntektene fra alle erkesetets eiendommer, og mer enn 3000 gårder er nevnt der. Les mer...

Nye avdelingsdirektører i Arkivverket

11.11.2016

Som en del av ny organisasjonsstruktur i Arkivverket er det nå ansatt tre nye avdelingsdirektører. Les mer...

Erfaringskonferanse om K-lab 25. november

08.11.2016

K-lab er et etatssamarbeid om digital tilgjengeliggjøring og formidling mellom Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet. I 2016 har K-lab jobbet med problemstillinger innen åpne data, tilgjengeliggjøring, bruk og infrastruktur. Fredag 25. november inviteres det til erfaringskonferanse rundt dette arbeidet. Les mer...

Arkivdagen 2016 – arrangementer flere steder i landet

08.11.2016

Til helgen markerer Arkivverket Arkivdagen 2016 med arrangementer i Oslo, Hamar, Trondheim, Kongsberg, Samisk arkiv og Tromsø. "Da klokka klang" er tema flere steder, og på Samisk arkiv kan du høre foredrag om internatliv i Finnmark. Les mer...

Følg «I en sofa på arkivet» direkte på nett

07.11.2016

Hvor blir det av menneskene i den økonomiske historien? Spørsmålet er utgangspunkt for samtale mellom professorene Einar Lie og May-Brith Ohman-Nielsen, og journalist Maria Berg Reinertsen, tirsdag 8. november kl. 18. Arrangementet blir strømmet på nett. Les mer...

Stort oppmøte på Slektsforskerdagen 2016

02.11.2016

Over 400 personer deltok på Slektsforskerdagen i Riksarkivet lørdag. Se bilder fra riksarkivbygningen og andre steder i landet. Les mer...

Ny organisasjonsstruktur fra 1. november

01.11.2016

Arkivverket iverksetter en ny organisasjonsstruktur fra 1.november 2016. Les mer...

Spennende pressearkiv digitalisert

01.11.2016

«Hvis den norske presse vil se en bedring i sin økonomi må det bli slutt på tekstreklamen», konstaterte avisbransjen for 83 år siden. 10 protokoller fra arkivet etter Tekstreklameutvalget er digitalisert og lagt ut i Digitalarkivet. Her kan du følge "Den røde hånd" i kampen mot tekstreklamen i avisene fra 1933 til 1968. Les mer...

Slektsforskerdagen 2016: Kilder til kvinnenes historie

25.10.2016

Slekt og Data Oslo/Akershus inviterer i samarbeid med Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo og Oslo byarkiv til årets Slektsforskerdag den 29. oktober. Tema i år er kilder til kvinnenes historie. Les mer...

Arkivet etter Norges Naturvernforbund er ferdig ordnet og tilgjengelig

20.10.2016

Norges Naturvernforbund ble stiftet i 1914, men startet ikke sin virksomhet før oktober 1916, for nøyaktig hundre år siden. Arkivet etter Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon er nå ferdig ordnet og tilgjengelig. Les mer...