Markering av 250-årsjubileum for Strilekrigen

17.04.2015

18. april 1765 samla over 2000 strilar seg i Bergen og dei starta det største bondeopprøret vi har hatt i Noreg: Strilekrigen. Ei stor nettutstilling og ei spesialutgåve av Bergensposten er lansert i dag i samband med jubileet. Les mer...

Lang saksbehandlingstid i Riksarkivet

16.04.2015

Per dags dato kan saksbehandlingstiden særlig i landssviksaker komme opp i 3 måneder. Årsaken til den lange svartiden er pågangen av henvendelser etter åpningen av Landssvikarkivet 1. januar 2015.

Les mer...

Nytt lesesalsreglement i Riksarkivet

16.04.2015

Reglene for bruk av lesesalen i riksarkivbygningen er oppdatert. Ta gjerne en titt på lesesalsreglementet før du besøker oss neste gang. Les mer...

SAMDOK-arbeidet i 2015

13.04.2015

I 2015 fortsetter SAMDOK-arbeidet med 12 prioriterte oppgaver. Kommunereformen, digitalt depot i kommunal sektor og danning og bevaring av privatarkiv er alle nye satsingsområder. Les mer...

Jakten på kongelige arkiver

09.04.2015

Tirsdag 14. april kommer forfatter og tegner Tor Bomann-Larsen til Riksarkivet for å dele sine erfaringer fra jakten på kongelige arkiver i inn- og utland. "I en sofa på arkivet" denne kvelden sitter også Eva Bratholm, tidligere journalist i NRK og Dagbladet. Les mer...

Kartlegging av fysisk og elektronisk skapt materiale i statleg sektor

08.04.2015

Med heimel i arkivlova §8 om opplysningsplikt sender Riksarkivaren no ut ei spørjeundersøking til alle verksemder i statleg sektor. Svarfristen er 22. april 2015. Les mer...

Veiledning i bevaring og kassasjon

19.03.2015

Veiledningen i bevaring og kassasjon for kommuner og fylkeskommuner som skulle vært ferdig til 27. mars publiseres 27.april. Les mer...

Svært vellykket fagdag om eArkiv

12.03.2015

Totalt 140 personer var samlet i Wergelandsalen hos Riksarkivet tirsdag 10. mars til fagdag om eArkiv i offentlig forvaltning. Deltakerne kom fra hele sektoren.

Les mer...

Første nummer av Bergensposten for 2015

10.03.2015

Statsarkivet i Bergen er no ute med første nummer av Bergensposten for 2015. Tidsskriftet er gratis og tilgjengeleg på nettsidene og i papirutgåve. Les mer...

Ny utgåve av Arkivmagasinet

09.03.2015

Årets første utgåve av Arkivmagasinet er klar. Hovudtema er domstolar og 200-årsjubileet for Høgsterett. Magasinet har fått ny redaktør, og to nye faste spalter. Les mer...