Landssvikarkivet åpent for innsyn fra 1. januar 2015

20.12.2014

Riksarkivaren har besluttet at Landssvikarkivet er fritt tilgjengelig for innsyn fra 1. januar 2015. Riksarkivaren vil fortsatt gjøre unntak for innsyn i opplysninger som må skjermes av særlig framtredende personvernhensyn. En arbeidsgruppe som har vurdert innsyn og taushetsplikt i arkivmateriale knyttet til 2. verdenskrig leverte sin anbefaling til Riksarkivaren 22. april 2014. Les mer...

Dei gamle nettsidene til Digitalarkivet held fram eit år til

18.12.2014

Avtalen om bruk av programvaren på dei gamle søkjesidene for Digitalarkivet er forlengja til ut 2015. Les mer...

Bergensposten-jubileum med siste utgåve for 2014

18.12.2014

Statsarkivet i Bergen er no ute med siste nummer av tidsskriftet Bergensposten for 2014. Dette nummeret er også det 40. i rekkja frå Bergensposten starta i 1998. Les mer...

Orientering om Riksarkivarens arbeid med kommunereformen

11.12.2014

Kommunereformen vil få store konsekvenser for arkivdanningen i kommunene og allerede skapte kommunale arkiv. Riksarkivaren vil i 2015 prioritere dette arbeidet. Les mer...

Ny bok: Folk, fe og flagg på Eidsvoll i 1814

08.12.2014

Mandag 15. desember inviteres det til boklansering i Riksarkivet. Knut Johannessen og Eli Fure har skrevet boken "Folk, fe og flagg på Eidsvoll i 1814". Les mer...

Historien sett fra kjøkkenbenken

04.12.2014

Historisk mat er i vinden, men hva sier fortidens kokebøker oss om samfunnet de ble til i? Det er ett av temaene for årets siste "I en sofa på arkivet" på Riksarkivet tirsdag 9. desember. Les mer...

Fem nye innføringer i Norges Dokumentarv

28.11.2014

Minnematerialet etter 22. juli 2011, fragmenter av Frostatingsloven ca. 1260, og arkivet etter Trondheim priserett 1807-1814 er tre av i alt fem nye dokumenter og arkiv fra Arkivverket som blir tatt opp i Norges Dokumentarv – listen over uerstattelig kulturarv. Les mer...

§113 – gratis teaterforestilling i Riksarkivet

28.11.2014

Bli med på gratis teater i Riksarkivet 17. desember! I forestillingen §113 møtes stemmene fra 1814 og 2014. Oppsetningen har vært en suksess i Midt-Norge. Nå kommer den til Oslo. Les mer...

Mat og minner fra Kongsvold Fjeldstue

27.11.2014

Arkivet etter Kongsvold Fjeldstue er nå tilgjengelig ved Statsarkivet i Trondheim. Arkivet er stort og innholdsrikt, det gjenspeiler ikke bare et dagligliv, men også et bedriftssamfunn med dets egenart som drift av en fjellstue. Les mer...

Ny utgåve av arkivmagasinet

26.11.2014

Siste nummer av Arkivmagasinet er tilgjengeleg som e-publikasjon. Hovudtema: Første verdskrig. Les mer...