Henrik Wergelands brev 1842

Henrik Wergelands brev 1842 om Lofthus-kilder (Statsarkivet i Kristiansand: Amtmannen i Nedenes, eske 723, innkomne brev).

I 1842 fullførte Henrik Wergeland sin avhandling om "Almuesmanden Christian Jensen Lofthus". I den anledning måtte Wergeland undersøke mange arkivkilder. Siden Lofthus var fra Nedenes (og Råbygdelaget) amt, skrev byråsjef (riksarkivar) Wergeland til amtmannen i Nedenes 10. juni 1842 og spurte om det der fantes noen arkivalier om Lofthus-urolighetene 1786-1787. I så fall ville Wergeland at arkivsakene skulle sendes til Riksarkivet.

Brevet lyder slik:

____________________

Til
Nedenes og Raabygdelagets Amt.
Da Kgl. Resolution af 10 Juni 1837 paabyder, at de
Protokoller og Arkivalier, som formedelst sin Ælde ikke
maatte synes nødvendige for Embedernes Brug, skulle
indsendes til Opbevarelse i Rigsarkivet, og Undertegnede
netop er beskjæftiget med Udarbeidelsen af en historisk
Oversigt over de Lofthuusiske Uroligheder i Nedenes
Amt i Aarene 1786-87, tillader jeg mig herved at
udbede mig, at de Arkivalier, det ærede Amt maatte
være i Besiddelse af, som isaahenseende kunne
afgive nogen Oplysning, snarest muligt maatte blive
indsendte hertil, enten til Opbevarelse i Rigsarkivet,
om Amtet maatte finde, at det ikke selv har Brug
for dem, eller som Udlaan, som saa maatte være
Tilfælde med en eller anden Protokol, at den endnu
ikke kan afsees.
Kristiania 10 Juni 1842. – Ærbødigst
 Henr Wergeland
 Bureauchef ved Rigsarkivet
NA JNo 965/42

____________________

Svaret til Wergeland var at før 1815 var det stiftamtmannen i Kristiansand som bestyrte Nedenes amt. Ved henvendelse til stiftamtmannen var svaret at man ikke kunne finne noen dokumenter i Lofthus-saken.

Henrik Wergelands fingeravtrykk?

Henrik Wergelands fingeravtrykk? (Statsarkivet i Kristiansand: Amtmannen i Nedenes, eske 723, innkomne brev).

Da Wergeland skulle sende brevet sitt til amtmannen i Nedenes, brettet han det og skrev på baksida hvem som var adressaten. Men man ser også fingeravtrykk. Muligens har vedkommende hatt litt blekk på fingrene da brevet ble brettet. Avtrykket kan i så fall være Henrik Wergelands. Men for å være helt sikker må man kanskje finne ut om avtrykket er av blekk og om det i så fall er samme blekket som i teksten.