Håndtegnet protokollside

Håndtegnet protokollside 1857. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand byskriverembete, Panteregister 47.)

Før i tida hendte det av og til at embetsmennene tok seg tid til å utsmykke protokollene sine.

Her ser vi et eksempel på at tittelsida i en protokoll er utformet som en illustrasjon, tegnet av embetsmannen som skulle bruke protokollen, eller en av hans medhjelpere.

Denne protokollen er et alfabetisk register over huseierne i Kristiansand 1857.