Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Sverre Helge Hassel var født i Kristiania i 1876 og vokste opp der. I sin ungdom var han til sjøs. Han tenkte nok på en karriere som sjømann siden han tok styrmanns- og skippereksamen.

I årene 1898-1902 var han med Otto Sverdrups mannskap på ekspedisjonen til Nordvest-Grønland og øyene nord for Canada med polarskuta ”Fram”. På den turen lærte Hassel seg til å bli en svært dyktig hundekjører. Etter denne ekspedisjonen ble Hassel konstabel i det sjømilitære korps.

Telegram om Sverre Helge Hassel

Sverre Helge Hassel får tjenestefri 1 år. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand tollsted, eske 1261.)

Hassel ble ansatt som tollassistent i Kristiansand 27. august 1904. Så fikk han stillingen som tollkontrollør i Trondheim 1. oktober 1910. Det var antakelig en stilling han søkte på før avreise fra Kristiansand i august 1910. I så fall viser det at han ønsket å flytte fra Kristiansand til Trondheim etter polekspedisjonen, kanskje fordi det ville innebære avansement.

Tirsdag 2. august 1910 kom det telegram fra Tolldepartementet i Kristiania til tollinspektøren i Kristiansand. Tollassistent Sverre Helge Hassel i Kristiansand tolldistrikt ble innvilget tjenestefrihet i inntil ett år for å være med ekspedisjonen. I virkeligheten kom han til å trenge mer enn som så.

Siden Hassel hadde god erfaring med hundekjøring, ville Amundsen at han skulle ta seg av hundene under polferden. Hassel var en av de fire som Amundsen tok med seg helt til sydpolpunktet i desember 1911.

Helge Sverre Hassel tollansatt

Sverre Helge Hassel, tollansatt. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand tollsted, Tolldistriktssjefens personalprotokoll 1903-1933, 170, s. 238.)

Sverre Helge Hassel tollansatt

Sverre Helge Hassel, tollansatt. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand tollsted, Tolldistriktssjefens personalprotokoll 1903-1933, 170, s. 239.)

Etter sydpolekspedisjonen ble Hassel overflyttet fra tolletaten i Trondheim til Kristiansand 5. juli 1912. Deretter ble han tollkontrollør og tollbestyrer i Farsund fra 1. januar 1917. Til slutt ble han tollkontrollør og tollstedbestyrer i Grimstad fra 24. april 1922, hvor han overtok 1. juni 1922.

Mens Hassel var tollansatt i Kristiansand, bodde han på disse adressene:
-Markens gate 9 fra 1904 til 1910
-Vestre Strandgate 16, 3. etg., fra 1912 til 1916
-Fritz Jensens gate 10, 1. etg., fra 1. juni 1916 til 14. februar 1917, deretter Farsund.

Sverre Helge Hassel 1916

Sverre Helge Hassel, folketelling 1916. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand folkeregister, 0002.)

Folketellinga 1916 for Kristiansand viser at mens Hassel bodde i Fritz Jensens gate, hadde han Helene Topper som husholderske og boende i samme leilighet. De to ble seinere gift.

Sverre Helge Hassels løsøre

Sverre Helge Hassel, eiendeler. (Statsarkivet i Kristiansand, Byfogden i Grimstad, Dødsfallslister 1926-1940, 1.)

Den 6. juni 1928 døde Hassel under et besøk hos Amundsen på Svartskog i Oppegård. Oversikten over Hassels innbo og løsøre viser at han eide bl.a. en isbjørnfell, en rifle og et haglgevær. Paret hadde tre umyndige barn. Enka og barna flyttet fra Grimstad høsten 1928.

Hassel bodde altså over 20 år på Sørlandet.

Roald Amundsen døde sannsynligvis 18. juni 1928, altså bare noen dager etter Hassel, under et flyhavari ved Bjørnøya..