Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Kristian Prestrud var født i 1881. Han var med blant de åtte som gjorde et mislykket forsøk på å nå sydpolpunktet 8. september 1911. Det var ekstrem kulde og uoversiktlige forhold. På tilbaketuren fikk Prestrud og Hjalmar Johansen problemer og sakket akterut. Utmattet og med frostskader kom de til Framheim seks timer etter de andre. Man regner med at Prestrud ville ha frosset ihjel hvis han ikke hadde fått god hjelp av Johansen.

Dagen etter fikk Amundsen kritikk fra Johansen for måten tilbaketuren ble organisert. Amundsen likte kritikken dårlig. Verken Johansen eller Prestrud fikk være med til sydpolpunktet. Hjalmar Johansen følte seg seinere sviktet og oversett av Amundsen og begikk selvmord i 1913.

I 1923 kjøpte marinekaptein Kristian Prestrud en parsell på Lund rett utenfor Kristiansand sentrum. (Pantebok 27 for Kristiansand byrett, s. 40.) I 1926 kjøpte han en parsell til på samme sted. (Pantebok 28, s. 208.) Eiendommen fikk gnr. 43, bnr. 326, som tilsvarer Tors gate 1.

Kristian Prestruds eiendeler

Kristian Prestrud, eiendeler. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand byrett, Skifter 1927, skifte 27/27.)

I 1921-1922 var Prestrud adjutant hos kong Haakon, og deretter var han marineattaché ved Den norske legasjon i London. I 1926 ble Prestrud ansatt som havneassistent i Kristiansand. Året etter begikk han selvmord ved å skyte seg på et havnelager i Kristiansand. Dødsannonsen i avisa viser at han etterlot seg kone og to barn. I et etterlatt brev skriver Prestrud at han hadde valget mellom å skyte seg eller bli sinnssyk. (Jon Skeie og Ole-Georg Moseng: Kristiansand står og faller med sin havn. Kristiansand havns historie (Portal forlag 2009), s. 160-162.)

Ved skiftet etter Prestrud ble det satt opp bl.a. en liste over noen av hans små eiendeler. Der ser vi at han hadde fått gave fra kong Haakon og dronning Maud og fra Roald Amundsen.

Sverre Helge Hassel representerte Amundsen i begravelsene til Johansen i 1913 og Prestrud i 1927.

Enka etter Prestrud solgte Tors gate 1 i 1930..