Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Mandag 1. august

Sledene tas ombord
CT: Pga. regn og overskyet vær har dykkeren ennå ikke undersøkt kjølen. Så snart det blir klarvær, skal han etterse og eventuelt rette på stråkjølen. I formiddag ble sledene brakt ombord.

Stygt uhell!
SS: ”Fram” har hatt et stygt uhell i dokken. Ved dykkerundersøkelse lørdag viste det seg at stråkjølen er knust. Det var jo uforsiktig å la skipet gå i dokk med full last. Skaden er likevel ikke større enn at den lar seg reparere av dykker.

Nilsen ikke blid
FV: Et rykte her i byen om at stråkjølen skulle være ramponert, er ugrunnet. Man tar nå ombord proviant til hundene, ski, kjelker, støvler etc. Det var i formiddag travelt ved brygga hvor innlastingen skjer. En stor tilskuerskare følger med. Nilsen er ikke særlig meddelsom. Han er ikke blid på journalistene, som gjerne skriver hva man ”ikke har meddelt”. Spesielt ser han ut til å være i dårlig humør over et telegram herfra til Aftenposten, hvor det fortelles at stråkjølen har tatt skade, for dette kan få noen aviser til å snakke om skandale. Nilsen sier at de skal til Madeira først, så videre sydover. På spørsmål om det ikke er litt uhyggelig å gå så langt sydover uten et mål for øye, svares det at man ikke har tid til å tenke på det nå. Så piler Nilsen oppover gata, mens ”Fram”-karene kommer trekkende med ski, kjelker, kjelkemeier, støvler og kasser og stuer det ned i en føringspram for å bringe det ombord i ”Fram”, som ligger og venter ute på havna.


Tirsdag 2. august

Telegram om Sverre Helge Hassel

Sverre Helge Hassel får tjenestefri 1 år. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand tollsted, eske 1261.)

Hassel får grønt lys
Det kommer telegram fra Tolldepartementet i Kristiania til tollinspektøren i Kristiansand. Tollassistent Sverre Helge Hassel i Kristiansand tolldistrikt tilstås tjenestefrihet i inntil ett år for å være med ekspedisjonen. (Statsarkivet i Kristiansand: Kristiansand tollsted, boks 1261.) Hassel hadde vært med ”Fram” på tokt i 1898-1902, og han var en av de fire som Amundsen tok med seg helt til sydpolpunktet i desember 1911.

I ”Sydpolen” bekrefter Amundsen at Hassel tiltrådte i Kristiansand.

Telefon
CT: Amundsen skal ha med seg på ekspedisjonen en del telefonapparater, kabel og ledningstråd. Dette materiellet besiktiges nå, og mannskapet får opplæring i å behandle og reparere det og slå linjer. Opplæringen skjer under ledelse av sjefen for signalavdelingen ved Odderøens befestninger, artillerikaptein Fosby. CT (4.8.): Amundsen ønsker sitt opprinnelig medbrakte telefonmateriell komplettert. Derfor har han fått tillatelse av Forsvarsdepartementet til å gjøre dette fra beholdningene ved Odderøens befestninger.

Lys
CT: Under oppholdet i Kristiansand er det montert et par ”Auto-Luxlamper” på dekk og i maskinen. Lampene ble prøvd i natt. Resultatene var gode. Dekkslampen, som er på 1000 ”normallys”, belyste hele dekket utmerket, og det skarpe lyset kunne ses lang vei.

Tørrfisk
CT: I formiddag har man innlastet tørrfisk. Da det begynte å pøsregne ved 11-tiden i formiddag, hadde man fått omtrent halvparten – ca. 10 tonn – av fisken ombord. I tillegg til de resterende 10 tonn skal det ombord en mengde proviant, instrumenter og forskjellig annet utstyr.

Kjølen i orden
CT: I dag tidlig kl. 6 gikk dykkeren ned for å undersøke stråkjølen. Det viste seg at på de stedene hvor den var trykket sammen i dokken, hadde svelt ut igjen, ”og hvor den ved en Skjød var endel nedbøiet, er den for det allervæsentligste igjen gaaet tilbage. Dykkerarbeidet med Straakjølen vil derfor heldigvis indskrænke sig til en ren Bagatel som lidt Afsneiing hist og her”.

Livsforsikring
CT: Vi minner om at Stortinget har bevilget 2500 kr til tegning av livsforsikring for besetningen på betingelse av at et tilsvarende beløp ble utredet fra privat hold. Det har vist seg ugjørlig å stille et slikt beløp, og besetningen kan ikke selv stille beløpet. Derfor har Amundsen bedt regjeringen om at betingelsen strykes. Forsikringen vil så bli tegnet for det halve beløp. Lindstrøm vil imidlertid ikke forsikres. Han har, sier han, verken kone, kjæreste, barn eller foreldre. Hans part vil derfor i tilfelle bli fordelt på de andre.

CT (3.8.): I går ettermiddag inspiserte Amundsen hundene etter de seneste dagers styggvær. Hundenes tilstand er utmerket.

I ”Sydpolen” sier Amundsen at fordi fartøyet var tungt lastet i tørrdokken, ble stråkjølen ”en del ramponert” ved det svære trykket mot underlaget, men at skaden ble hurtig rettet ved hjelp av en dykker.


Onsdag 3. august

CT: I formiddag ble en del av maskingods og reservedeler til motoren etc. brakt ombord.

CT (4.8.): I går ettermiddag fikk man resten av tørrfisken ombord i tillegg til annet utstyr.


Torsdag 4. august

Fredriksholm

Fredriksholm 1907. (Statsarkivet i Kristiansand, SK/0730.)

13-årig jente fra Risør – hundenes beste venn
CT: I morgen eller lørdag tas hundene ombord. Deretter finner avreisen sted. I formiddag skulle hundeleiren på Fredriksholm ”kinematograferes” under fôringen. Foruten Lindstrøm og Wisting var også med på bildet den trofaste hjelpersken Lola. Hun er en 13 år gammel pike fra Risør som har ligget som sommergjest på Indre Flekkerøy i år. Hun har tilbrakt praktisk talt hele sin ferie ute hos hundene fra tidlig morgen til sen kveld og i all slags vær. Hun har aldri blitt trøtt av å klappe og stelle dem. Det har vært like maktpåliggende for henne som for Lindstrøm at ingen av hundene ble glemt med mat og vann. Dyrene har fattet en ganske eiendommelig kjærlighet til henne. Hun kan tumle og leke med dem akkurat som hun vil. Selv de sinteste av dem, som nok av og til har prøvd sine tenner både på Lindstrøm og Wisting, er som lam overfor Lola. Slik var det f.eks. under foringen i dag. Hundene bærer seg som ville når det gjelder mat og vann. De ryker opp i slagsmål og forsøker å rane maten fra hverandre. Men Lola kunne sitte rolig med fanget fullt av mat. Det var ikke én hund som gjorde forsøk på å rane den fra henne. De bare satt pent og stille ved siden av henne og tok fisken etter hvert som hun delte ut. Nå skal hundene snart av sted, men Lola får nok sitt bilde av dem – ”og vil senere hele Verden over i Kinematograferne kunne sees sammen med sine Venner paa Fredriksholm.”

Vår digitale fortelling om Lola.

Lindstrøm og Wisting bodde muligens et sted i Flekkerøy havn for å kunne ta seg raskt ut til hundene hver morgen. Jenta må ha blitt kjent med de to og fulgt med dem nesten hver dag..