Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

FV (9.8.): Det sies at ”Fram” vil ta ombord hundene i ettermiddag og at avreisen vil skje i kveld. En ung dame her fra byen, som var ombord på polarskipet i går, tok seg en avstikker opp i utsiktstønna. Det er nok mange unge gutter som ikke våger det.

Ekstra borddekk
CT (10.8.): I går ble ”Fram” ferdig til avreise. Da vi kom ombord i går morges, så det ikke helt strøkent ut. Kasser og planker lå overalt. Over fordekket holdt man på å tømre et ekstra borddekk for hundene. Kramper for hundekjettingene ble slått ned med passende mellomrom. Amundsen kontrollerte både hunder og fartøy med tilfreds mine. Løytnant Nilsen var både høyt og lavt for at alt skal bli gjemt og intet glemt. De andre ”Fram”-karene var i øyeblikket altmuligmenn og tømrer og hamrer og pusser og sjauer. CT (10.8.): De siste dagene har man lagt banjer over dekket forut og panelt skansekledningen fra rekken ned til dekket med høvlede bord.

Filming
CT (10.8.): Fotograf Køhn var på fordekket i går og holdt et avsluttende repetisjonskurs med den nyutdannede fotografen, løytnant Presterud. Om ettermiddagen var man klar til å ta hundene ombord. ”Fram” lå for anker et stykke fra Fredriksholm. (Morgenbladets reporter i Kristiansand melder at skipet lå ca. 100 meter fra Fredriksholm.) Hundene måtte transporteres i båt ombord. En motorbåt slepte en robåt med 10-12 hunder av gangen. Etter ca. 3 timer var alle hundene ombord i ”Fram”. Mennene som hjalp til, var våte av svette fordi hundene var så sterke. Men i båten midt i et kaos av bikkjer opprettholdt Lindstrøm og Wisting kommandoen ved hjelp av forsvarlige tautamper. Ombord i ”Fram” ble hundene lenket i to rader på hver side av fordekket. Men der var det ikke plass til alle 97, så noen hunder måtte plasseres på kommandobroa, på akterdekk og der hvor det var en ledig liten plass. Både transporten, ombordbringelsen og hundelivet ombord ble ”kinematografert”, og denne serien bilder vil sikkert bli fornøyelig. (Morgenbladets reporter i Kristiansand melder at det var Køhn og Amundsen som filmet.) FV (10.8.): Ved 2-tiden i går ettermiddag var man klar til å ta imot de 97 hundene. De førtes ombord i en sjekte, buksert av en motorbåt som gikk i 7-8 vendinger. Hundene gikk forholdsvis villig ombord. De ble plassert slik at de hundene som kjente hverandre, kom sammen. Senere vil de bli anbrakt forut på banjeren. Det hele ble foreviget av fotograf Køhn i en hel rekke plater. Etterat hundene var brakt til sine foreløpige plasser, tok man et siste ettersyn.

Utstyr
CT (10.8.): Foruten hundene ble en del skinnklær og proviant brakt ombord i går. Enhver tenkelig plass på ”Fram” var nå utnyttet såvel over som under dekk. Nede på mellomdekket, som i isen skal omdannes til et større verksted for allslags nyttig håndverk, er det bord og planker, sleder og allslags utstyr. Under taket er hengt opp nyrøkte skinker og fristende bananklaser. Selv salongene er tatt til hjelp for å få plass til alt. Salongen forut ligner nærmest en koselig liten sportsstue med ski og staver i lange rader under taket, geværer stablet ved veggen, og rypesekken sto fullpakket.

Sang og musikk
CT (10.8.): Ingen av karene frykter for at oppholdet ombord skal bli kjedelig. Hele dagen vil det være mer enn nok å gjøre. Kveldene kan de slå ihjel med musikalsk underholdning. Amundsen har pianoet sitt med. De andre har fioliner, mandolin, fløyte og flere trekkspill. Også sangkunsten vil bli dyrket, og det visstnok med hell, da mange av karene har gode stemmer fra tenor til og med bass. Og hva verden har frembrakt av smukk og hyggelig musikk, er medbrakt i skjønnsomt utvalg.

Fotografering
CT (10.8.): Så kom øyeblikket i går da Køhn skulle forevige ferdens deltakere samlet før avreisen. Det ble ikke kunstig oppstyltede gruppebilder, men ”Fram”-karene i arbeidshabitt slik de sto og gikk i all sjauen. Og naturligvis ble Lola fotografert sammen med sine firbente venner som for siste gang slikket hennes hender til farvel.

”Fram” loses ut
CT (10.8.): Etter aftensmaten i går, som var stuert Sandvig til all ære, ble ankeret hivd opp og kl. 9 gled ”Fram” sakte fra ankerplassen ut gjennom Vestergabet i en tindrende stjerneklar augustaften. Amundsen ønsket ingen forhåndsovasjoner. Derfor var intet som helst om avreisen bekjentgjort. Men en del hadde visst fått mistanke om at den skulle finne sted i går. I løpet av aftenen hadde det samlet seg ikke så få motorbåter som fulgte ”Fram” et stykke utover. Ombord var det stille. De fleste av hundene fant seg meget vel til rette i de nye omgivelser og sov de rettferdiges søvn etter dagens hendelser og overraskelser. På broen var Amundsen, Nilsen og losformann Langfeldt, som loset ”Fram” ut. På dekket sto ”Fram”-karene og så utover Norges skjærgård som kastet dunkle skygger utover den speilblanke sjø. Det tør nok hende at de sendte tankene videre over skjærgården – hver til sitt hjem. Flere av karene kom bort til meg og sa at hvis jeg skulle skrive om utseilingen, så ville jeg kanskje sende det til deres hjem, for der vil de nok gjerne lese om det. Etter konferanse med Amundsen vil vi sette oss i spissen for ettersendelse av aviser til ”Fram” på deltakernes hjemsteder. Tanken hadde vunnet deltakernes ubetingede tilslutning. Motoren arbeidet utmerket. Etter ca. 1 times tur var ”Fram” kommet tvers av ”Flanderen” (skjær som ligger sørvest for Flekkerøy), og losen og vi andre som ikke skulle følge med videre tok farvel og gikk fra borde. Fra losbåten og et par småbåter, som hadde fulgt med helt ut, fikk Amundsen og hans kamerater et siste Hurra, et oppriktig ønske om en lykkelig ferd og et velkommen tilbake igjen. Så gled ”Fram” ut i mørket. Snart var kun akterlanternen synlig, og snart så vi heller ikke den mer. ”Fram” var begynt sin lange ferd. FV (10.8.): Kl. 9 var ”Fram” klar til avgang. Kl. ½ 10 seg ”Fram” utover i den lyse augustkveld, fulgt et stykke på vei av en hel del småbåter og en større motorbåt. Som los fungerte losformann Langfeldt. Dessuten fulgte Amundsens bror med. Under forberedelsene har han fungert som sekretær og forretningsfører. Han og losen gikk fra borde da ”Fram” kl. 10 ½ befandt seg i rom sjø. Det var klar himmel og blikkstille. Sjøen lå glatt og blank som et speil.

Fotomaterialet
CT (10.8.): De ”kinematografbilder” som i går ble fotografert ombord på ”Fram”, vil ikke bli fremvist for publikum før etter Amundsens hjemkomst til Norge igjen. Dog vil filmen bli fremkalt og kopiert av fotograf Køhn, og det positive kopi ettersendes ”Fram” til Madeira for siden å fremvises på ”Fram” sitt ”kinematografteater” i de arktiske egner. Den negative film vil bli innpakket i blikkesker og sammen med Amundsens øvrige verdisaker innsatt i ”Centralbanken for Norge”.

(CT opplyser 11.8. at kinematografteateret og -utstyret til "Fram" ble levert av Norsk Kinematografaktieselskab.)

Flekkerøy tollstasjons vaktjournal

"Fram" forlater Fredriksholm 9. august 1910. (Statsarkivet i Kristiansand, Flekkerøy tollstasjon, Vaktjournal.)

Flekkerøy tollstasjons vaktjournal for 9. august opplyser at det er laber sørvestlig vind og tildels stille med klar luft. Kl. 9 om aftenen reiste ”Fram” fra Flekkerøy havn.

Lykke på ferden
FV (10.8.): Kanskje vil år rinne over ”Fram” sitt sterke skrog og den djerve besetning i mørke og frost, snefokk og isskruing. Men kan mot og mannsvilje, kløkt og kaldblodig beregning føre den frelst frem, føler vi oss overbevist om at vi atter vil se de djerve menn i god behold tilbake i gamle Norge. Og i dette håp ønsker vi dem ennå en gang lykke på deres vovsomme ferd. Og om dette ønske vil hele Norges land stå samlet. ”Fram” sin meteorolog Birkeland, som har oppholdt seg her i byen noen dager, reiste søndag tilbake til Kristiania. Han skal slutte seg til ekspedisjonen i San Fransisco neste år. Sekretær Amundsen reiste i natt tilbake til Kristiania. Han vil om ca. 14 dager reise til Madeira, hvor hans hustru for tiden oppholder seg. Der vil han treffe sin bror.

Oksøy og Ryvingen vinket sitt farvel
I ”Sydpolen” forteller Amundsen om innlastingen. Tørrfisken ble klemt inn i storrommet. Slede- og skiutstyr ble stuet vekk for å beskyttes mot fuktighet. Det måtte ikke ”slå seg”. I løpet av noen timer hadde ”Fram” fått et nytt dekk av løse lemmer som lett kunne fjernes for spyling og rengjøring. For å skaffe skygge og ly ble det laget en kledning på innsiden av rekkverket. Hundene ble transportert over i ”Fram” i en lastepram. I løpet av et par timer var de 97 hundene ombord. Av dem var det 10 tisper. Etter fem måneders sjøreise var antallet 116. Brevduene som ble med fra Kristiansand, rømte hjem til Norge da døra i fuglehuset sto åpen mens ferden gikk gjennom kanalen. Den 9. august gikk ”Fram” utover fjorden i skumringen. Losen gikk fra borde utenfor Flekkerøy. Oksøy og Ryvingen vinket sitt farvel hele natten.

På nasjonalbibliotekets nettsider kan man se filmopptak av Lola, mannskapet og hundene på "Fram". Opptaket må være gjort utenfor Fredriksholm tirsdag 9. august 1910 om ettermiddagen, like etter at hundene var tatt om bord.

På Nasjonalbibliotekets nettsider kan man også se bilder av mennesker og dyr på "Fram" etter avreise fra Norge.

Christianssands Tidende

Roald Amundsen skal egentlig til Sydpolen. (Statsarkivet i Kristiansand, Christianssands Tidende 3. oktober 1910.)

Amundsen takker
CT, FV og SS (10.8.): ”Da det ikke er mig muligt at faa takket hver enkelt af de mange, der har vist ”Fram”-Expeditionen sin Interesse ved Oversendelse af Gaver af forskjelligste Sort, eller dem, der paa anden Maade har ydet Expeditionen Tjenester, takker jeg herved alle paa det hjerteligste fra mine Kamerater og mig selv. Kristiansand S. den 9de Aug. 1910. Roald Amundsen.”

Den 3. oktober 1910 skriver avisene at Amundsen har meldt fra Madeira at planen er utvidet til å omfatte et forsøk på å nå Sydpolen. Det blir stor begeistring og oppstand.

Deltagere på ekspedisjonen: Roald Amundsen, Thorvald Nilsen, Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel, Oscar Wisting, Andreas Beck, Hjalmar Fredrik Gjertsen, Ludvig Hansen, Fredrik Hjalmar Johansen, Henrik Adolf Lindstrøm, Jacob Nødtvedt, Karenius Olsen, Halvardus Kristensen, Kristian Presterud, Martin Rønne, Jørgen Stubberud, Knut Sundbeck, Alexandr Kutschin. Buenos Aires: Avmønstret 1911 Alexandr Kutschin. Påmønstret A. Olsen, F. Steller. Den 14. desember 1911 nådde Amundsen, Bjaaland, Hassel, Helmer-Hanssen og Wisting Sydpolen.

I 1928 skulle Roald Amundsen forsøke å redde Umberto Nobile i det styrtede luftskipet Italia, men Amundsen styrtet selv med sjøflyet. Amundsen eller besetningen ble aldri funnet, bare noen vrakrester av flyet.

Det var nok mange grunner til at Amundsen valgte Kristiansand som avreisested. Beliggenheten passet godt når han skulle ta imot "Hans Egede", som kom fra Grønland og skulle til København. Fredriksholm var ypperlig til oppbevaring av hundene. Rett i nærheten var det et skjærgårdssanatorium, der mannskapet kunne bo. I byen kunne "Fram" behandles i dokk. I Kristiansand ble det nok mindre publisitet om forberedelsene enn det ville ha blitt i hovedstaden, og det var sikkert også en fordel for Amundsen..