Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Den 16. februar 1776 skrev Deegen til amtmann Holm at det hittil bare hadde meldt seg en radesyk, nemlig bonden Ole Aamundsen Virak fra Bakke.

Nå meldte amtmannen i Stavanger sin interesse for saken og prøvde å påvirke den. Han søkte Kanselliet om at 6 av de 12 pasientene skulle velges fra Stavanger amt og ledsages av en kirurg derfra. Kanselliet innvilget dette. I brev fra stiftamtmann Hagerup 8. mars ble amtmann Holm informert om dette. Dagen etter skrev Holm til Deegen at de seks som Deegen skulle skaffe, kunne han sikkert finne ved å henvende deg til kaptein Tobiassen. Tanken var altså nå å finne seks radesyke soldater.

I brev til amtmann Holm samme dag, altså 9. mars, skrev Deegen at han hadde fire mulige frivillige: Bonde Ole Åmundsen Virak fra Bakke, soldat Omund Olsen Åsan, soldat Knut Toresen Knibesten fra Fjotland og soldat Knut Listøl fra Gyland.

Brev 14.03.1776

Brev 14. mars 1776 fra amtmannen i Lister og Mandal til stiftamtmannen i Kristiansand. (Statsarkivet i Kristiansand, Amtmannen i Lister og Mandal, Kopibok 20.)

I brev til Hagerup 14. mars skriver Holm at han hadde hatt mye korrespondanse med Deegen og offiserene i det 2. vesterlenske regiment. De syke ville ikke vise fortrolighet til Deegen. Holm mente at fogden måtte kunne bruke makt for å bringe de syke soldatene til skipet hvis ikke regimentssjefen klarte å sørge for det. Skipet fra Stavanger burde anløpe Flekkefjord, Farsund eller Mandal for å ta med seg de seks fra Lister og Mandal. Skipper Mathias Bugge i Svinør var villig til å stille fartøyet sitt til rådighet. Han forlangte 140 riksdaler for turen og dekning for ekstra utgifter hvis Deegen ønsket å gå i havn underveis, og i tillegg 24 skilling til kost for hver pasient.

Dagen etter svarer Hagerup at hvis pasientene nektet å reise, måtte de tvinges med makt. De som i hvert fall kunne tas ut til å reise, var de som ikke hadde noen viktige oppgaver hjemme. Skipet fra Stavanger burde anløpe Farsund for å ta med Deegen og de seks pasientene.

Den 27. mars skrev Holm til Hagerup at ifølge Deegen og fogden var det vanskelig å finne frivillige pasienter. De rømte så snart de fikk høre at de skulle til København. Mange hadde ingen tro på Deegen. Da ville de heller til kur i Arendal eller Kristiansand. Samme dag ble Deegen informert av Holm om at skipet fra Stavanger var ventet til Flekkefjord om åtte dager. Deegen og pasientene måtte da være klar. Lensmennene skulle hjelpe til hvis det måtte brukes makt. Skipet ville ikke vente mer enn 24 timer, ellers forlangte skipperen 10 riksdaler pr. dag..