Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten
Reskript 21.12.1775

Kongelig reskript 21. desember 1775 til amtmannen i Lister og Mandal.

Reskript 21.12.1775

Kongelig reskript 21. desember 1775 til stiftamtmannen i Kristiansand, s. 2 og 3. (Statsarkivet i Kristiansand, Stiftamtmannen i Kristiansand, eske 537.)

Den 21. desember 1775 var kongen klar til å signere tiltak for å bekjempe radesyken i Flekkefjord-området. Den dagen utstedte kongen et reskript til amtmannen i Lister og Mandal om at Deegen skulle reise til København med 12 pasienter og at han deretter skulle arbeide ved et radesykehus i Flekkefjord. Se bildet til venstre. Sykehuset ble etablert i 1776.

Samme dag utstedte kongen et reskript til stiftamtmann Hagerup i Kristiansand om samme tema. Se bildet til høyre, s. 2 og 3, med kongens signatur.

Reskript 21.12.1775

Kongelig reskript 21. desember 1775 til stiftamtmannen i Kristiansand, s. 1 og 4. (Statsarkivet i Kristiansand, Stiftamtmannen i Kristiansand, eske 537.)

Der står det (s. 1, se det nederste bildet) at kongen hadde blitt orientert om ”... hvorledes den paa sine Stæder i Vort Rige Norge og fornemmelig i Christiansands Stift grasserende saa kaldede Rade-Sygdom alt meere og meere tager Overhaand, og Vi, i den Anledning, efter Dit saavelsom Vores Collegii Medici Forslag, allernaadigst have funden for got at lade nogle med denne Sygdom beladte Mennesker sende her ned til Friderichs Hospital, for at komme efter denne høist fordærvelige Sygdoms Natur, som endog er Medicis her i Staden ei tilfulde bekiendt. Saa er hermed Vores allernaadigste Villie og Befaling, at Du, efter Overlæg med Vedkommende, foranstalter 12 med denne Sygdom beladte Personer af Mand-Kiønnet her til nedsendte, hvilke Chirurgus Deegen skal udsøge af Lister Amt, og selv følge med dem her til Staden, for mundtlig at meddeele Forklaring om de Iagttagelser, han ved denne Sygdom har giort, og tillige, ved at see den med dem her foretagende Lægemaade, bedre sættes i Stand til at curere samme Sygdom.”.