Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Faktafeil

Den nevnte pamfletten som ble utgitt etter Notto Fipps død, inneholder dessverre noen biografiske faktafeil. Den oppgitte fødselsdatoen er ikke riktig, faren hans het ikke Notto, og gutten var ikke eneste sønn i familien på Senum. Dette lar seg lett korrigere ut fra kirkebøker og folketellinger ved Statsarkivet i Kristiansand. Andre arkivkilder sammesteds kan dokumentere deler av hans videre livsløp.


Født i Evje

Notto Tellefsen Senum var hans virkelige navn, og han ble født 24. september 1885 på gården Senum i Hornnes sogn, Evje prestegjeld i sørenden av Setesdal. Han ble konfirmert i Evje 7. oktober 1900 og sto som nummer 8 av 12 gutter på kirkegolvet med karakteren "Godt" i kristendomskunnskap. Ved folketellinga senere i 1900 var Notto elev ved amtsskolen og bodde sammen med foreldrene og to yngre brødre på Nordbø i nabosognet Evje (familien flyttet for øvrig tilbake til Senum omkring 1912).


Til sjøs

Sjømannsrulle Notto Fipp

Notto Fipp i sjømannsrullen. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand mønstringsdistrikt, I 7, fol. 12.)

En såkalt bemanningsliste fra mønstringskontoret i Kristiansand viser at Notto T. Nordbø, født 24.09.1885, mønstret på bark Veritas lille julaften 1901. Skipper var den 57 år gamle Hans Jacob Knudsen fra Randøyene i Randesund, og skuta skulle til Vestindia "og videre" i 18 måneder "med forbehold". Nottos hyre var 12 kr. måneden. Dette samsvarer med opplysningene i pamfletten, bortsett fra at kapteinen på Veritas der er kalt C. Knudsen. Notto skal ha gjort et mislykket rømningsforsøk på Cuba, men lyktes senere å komme seg vekk fra skuta i Bremen. Der levde han i elendighet som vagabond i to måneder, før han traff en bekjent hjemmefra som fikk skaffet ham hyre på ei skute fra Arendal. Rømningen i Bremen fant sted i august 1902, blir det opplyst i sjøfartsrullen fra mønstringskontoret. Ifølge samme kilde mønstret Notto på som lettmatros på D/S Courant i London 16.09.1903, med bestemmelsessted Blyth, og mønstret av 27.11.1903 i Kristiania. Han mønstret igjen på Courant i London 21.12.1903 på en ny tur til Blyth, nå som fyrbøter, og mønstret av i Drøbak 11.04.1904.


Vegetarianer

I pamfletten heter det at Notto etter noen utrivelige år til sjøs steg i land i New York. Dette blir bekreftet av en emigrantprotokoll fra Kristiansand politikammers arkiv. Her finnes innført at ugift gårdsarbeider Notto Tellefsen Senum fra Evje, født 1885, reiste fra Kristiansand 10. juni 1904 med Cunard-linjen til New York.

I USA skal Notto ha ført et omflakkende liv, dels som tramp, dels som arbeider ved sirkus, fabrikk, slaktehus og til sist ved et meieri i Chicago. Det var under oppholdet ved meieriet han ble overbevist vegetarianer, med særlig tro på den helsemessige betydningen av melk. Hans filosofi anbefalte ellers mosjon, lite klær for å la sol og luft herde kroppen, og ingen bruk av medisiner.

Det er uvisst hvor lenge han oppholdt seg i Amerika, men han var iallfall kommet tilbake til hjembygda i 1922. Av tinglysingsprotokollene går det nemlig fram at Notto dette året fikk fradelt og overtok en part av farsgården på Senum..