Massemøte 1901

Annonse i Fædrelandsvennen 2. oktober 1901.

I Kristiansand var det et upolitisk kvinnelig massemøte 2. oktober 1901. Flere hundre kvinner deltok.

Fru Ludvig Johnsen innledet med å snakke om kvinnene og stemmeretten. Hun minnet om at kvinnene hadde kjempet i 15 år for å få stemmerett. Men nå hadde flere kvinner sagt at de ikke hadde bedt om å få stemmerett. Fru Johnsen understreket at ”... stemmerett er stemmeplikt!” Hun ønsket ”... at alle maatte føle Kjærligheden i sig, den som skulde drive til Arbeide og som da engang skal lade os vaagne til fuld Seir.”

Deretter overlot hun ordet til møteleder frøken Andrea Hoch, som oppfordret alle kvinner til å stemme. Frøken Hoch henviste også til Fredrikke Marie Qvam i Landskvinnestemmerettsforeningen, som gikk inn for at hver enkelt kvinne burde slutte opp om et parti og ikke slå seg sammen om å danne et eget kvinneparti. Kvinnene skulle kjempe side om side med mennene.

Anna Jensen snakket imot oppfatningen om at stemmerett for kvinner var i strid med kristendommen.

Møteleder Hoch foreslo at det ble nedsatt en arbeidskomite som skulle finne kvinner til valglister for Høyre og Venstre. Dette ble nedstemt da de fleste på møtet gikk inn for upolitiske lister for kvinner.

(Fædrelandsvennen 3. oktober 1901.)

Andrea Hoch og Anna Jensen ble for øvrig valgt inn i bystyret i 1901 og fru Johnsen i 1904.

Det andre massemøtet for kvinner i Kristiansand var 15. oktober 1901. Nå møtte det flere, dvs. 600 kvinner. Fortsatt var det flertall for å danne upolitiske lister, og dette ble resultatet ved avstemning.

(Fædrelandsvennen 16. oktober 1901.)

Flere av debattantene også denne gang ble valgt inn i bystyret i perioden 1901-1913.

I lokalavisene kan man finne innlegg om temaet "upolitiske kvinner". (F.eks. Fædrelandsvennen 11. og 15. oktober 1901.)