Fiolinist og komponist Ole Bornemann Bulls familie hadde tilknytning til Kristiansand noen år. Fotografiet til venstre tilhører Museet Lysøen.

I 1850 kjøpte han Andøya gård for 6000 speciedaler. Andøya ligger noen få kilometer vest for byen. Han kom dit våren 1850, men kunne ikke oppholde seg der så lenge før han reiste bort for å holde konserter. Resten av familien ble igjen på Andøya.

I 1852 dro han til Amerika og grunnla året etter den norske kolonien Oleana i Pennsylvania, men foretagendet mislyktes, og Bull tapte mange penger.

I 1854 solgte han Andøya igjen for 5500 speciedaler. Siden han selv var fraværende, ble salget utført av vergen til Ole Bulls kone.

Ole Bull selger Andøya

Ole Bull bekrefter salg av Andøya. (Statsarkivet i Kristiansand, Torridal sorenskriveri, Pantebok 5 (1864-1869), fol. 113a.)

I ei erklæring skrevet i Kristiania i 1865 erkjente Ole Bull salget. Bildet viser erklæringa, dvs. det eksemplaret som sorenskriveren har innført i panteboka. Alle de tre nevnte dokumentene er innført i pantebøker som oppbevares i statsarkivet.

Skjøte på Andøya til Ole Bull i 1850, pantebok 14 (1847-1851) for Mandal sorenskriveri, fol. 284b.

Skjøte på Andøya fra Ole Bull i 1854, pantebok 3 (1854-1860) for Torridal sorenskriveri, fol. 7a.