Niels Henrik Abel regnes som en av de største matematikkgenier som verden noen gang har sett.

Han var født i Rogaland, men flytta som spedbarn til Gjerstad, Aust-Agder, der faren var prest fra 1803, og der også bestefaren hadde vært prest. Niels Henriks mor var fra Risør, Aust-Agder.

Niels Henrik ble opptatt på katedralskolen i Kristiania i 1815, og han begynte å studere matematikk ved universitetet i Kristiania da han var 19 år.

Han løste og førte bevis for problemstillinger som matematikere over hele verden hadde strevd med i over 250 år uten å lykkes. Allerede på katedralskolen hadde Abel begynt å arbeide med et velkjent problem, nemlig løsningen av femtegradsligninger. Siden 1500-tallet hadde man kjent til formlene for å løse tredje- og fjerdegradsligningene. I 1823 viste Abel at det ikke var mulig å lage en slik formel for femtegradsligningene.

Niels Henrik Abels begravelse

Niels Henrik Abels begravelsesinnførsel 1829. (Statsarkivet i Kristiansand, Kirkebok for Froland 1827-1844.)

Abel tilbrakte flere av feriene sine på Froland verk, Aust-Agder, der hans forlovede oppholdt seg. Jula 1828 ble han syk. Bildet viser et utsnitt fra kirkeboka for Froland, der det står at "Niels Abell, Ungkarl og Matematiker" døde 6. april og ble begravd 13. april. Året var 1829, så han var 26 år gammel. Det står også at han døde på Froland verk av ”Brystsvaghed”, som må ha vært tæring, dvs. tuberkulose.

Ministerialbok A1 (1827-1844) for Froland, fol. 180b-181a