På flyttefot 1859-1918


Knut Pedersen ble født i 1859 i Lom i Gudbrandsdalen. Da han var tre år, dro familien til Hamarøy i Nordland og bosatte seg på gården Hamsund. I ungdommen reiste Knut Pedersen rundt i Nord-Norge og tok forskjellig slags arbeid. Etter hvert begynte han å kalle seg Knut Hamsund eller Hamsunn. Fra 1885 skrev han seg for Knut Hamsun. (Ingar Sletten Kolloen: Hamsun. Svermeren. Gyldendal 2003, s. 93.)

Mellom 1880 og 1900 bodde den unge forfatteren bl.a. i Toten, USA, Valdres, Hardanger, Kristiania, København, Kristiansund og Paris, og han reiste til flere land på stipend.

Hamsun var ofte sterkt plaget av fattigdom og sult. I 1890 ble ”Sult” utgitt.

Mellom 1900 og 1910 bodde han forskjellige steder i Danmark og Norge. Fra 1911 bodde familien seks år i Hamarøy og halvannet år i Larvik. Der ble ”Markens Grøde” utgitt i 1917. Hamsun var på den tid en verdenskjent dikter.

Kjøp av Nørholm


I 1918 fant Hamsun den staselige eiendommen Nørholmen ved Grimstad. Der ble han boende stort sett resten av livet.

Skjøte til Hamsun 1918

Knut Hamsuns skjøte på Nørholm 1918. (Statsarkivet i Kristiansand, Sand sorenskriveri, pantebok 58, s. 83.)

Ved skjøte 30. mars 1918 hadde Anna Petersen solgt eiendommen Nørholmen (gnr. 33, bnr. 1) i Eide herred ved Grimstad til Ludvig Longum. Prisen var 190 000 kr. Annas forfedre hadde bodd på eiendommen gjennom mange generasjoner.

Den 1. august 1918 inngikk Hamsun kjøpekontrakt med Ludvig Longum om å overta Nørholmen. Og ved skjøte 1. oktober samme år solgte Longum eiendommen for 200 000 kr, pluss gårdsredskaper, kjøreredskaper, besetning m.m. for 20 000 kr. (Skjøtet ble tinglyst 3. oktober 1918.)

Familien kom til Nørholmen i oktober 1918. Førsteinntrykket var ikke det beste. Selv om huset var stort, syns familien at det var nødvendig med mye oppgradering og oppussing. For eksempel kom lys og vann tre år etterpå.

Gjennom alle år kalte Knut Hamsun eiendommen for Nørholm (ubestemt form).

------------------

-Ved erklæring 26. september 1918, skrevet i Larvik, lovet Hamsun å bebo eiendommen i to år fra 1. desember 1918 og på forsvarlig måte drive den som gårdsbruk hvis han fikk konsesjon.

-Den 7. desember 1918 sto det en nyoppført bygning til tjenerbolig på Nørholm. Alle bygningene til sammen ble taksert for 54 000 kr. Branntakstprotokoll 2 for Eide, 1895-1922, s. 457-460.

 -I 1939 ble gnr. 33, bnr. 7 Øvre Nyhaven utskilt fra bnr. 1 .

-Samtidig solgte Knut Hamsun bnr. 7 til dattera Ellinor.

I dag er Nørholm gnr. 182 i Grimstad.