På sporet av Hamsun i arkivene


Nørholm ved Grimstad var Knut Hamsuns hjem fra 1918 til 1952. I Statsarkivet i Kristiansand finnes det opplysninger om Hamsun i arkiver etter diverse offentlige organ fra den perioden. Dokumentene forteller om ulike episoder i Hamsuns liv.

Noen av dokumentene er hittil ukjente brev fra Hamsuns hånd. Her er Knut Hamsuns signatur på et av brevene.

Foto til høyre: Knut Hamsun på Nørholm i juli 1939. Fotograf: Anders B. Wilse. Eier: Nasjonalbiblioteket (bldsa HA_0341).

Roger Tronstad
Statsarkivet i Kristiansand
roger.tronstad@arkivverket.no 

Eksterne lenker til stoff om Knut Hamsun:

Grimstad bys museer, Hamsun-museet

Ibsen- og Hamsundagene (Grimstad)

Hamsundagene på Hamarøy

Hamsunsenteret (Hamarøy)