Nørholm ved Grimstad var Knut Hamsuns hjem fra 1918 til 1952. Siden det er snakk om så mye som 34 år, er det sannsynlig at opplysninger om Hamsun vil være nedfelt i offentlige arkiver for Agder. Statsarkivet i Kristiansand oppbevarer arkivene etter alle statlige organ i Agder-fylkene.

Selv om man kan forvente å finne ukjente opplysninger om Hamsun i statsarkivet, er det merkelig nok ingen som hittil har prøvd å lete systematisk. Her skal det gis eksempler på hvilke arkivkilder som finnes.

Foto: Knut Hamsun på Nørholm i juli 1939. Fotograf: Anders B. Wilse. Eier: Nasjonalbiblioteket (bldsa HA_0341).

roger.tronstad@arkivverket.no