Kirkeboka for Evje viser at Jørgen var født 3.2.1848. Foreldrene var Gunnar Olsson og Siri Eilivsdotter. De bodde på Lauvland i Evje. Gutten ble vaksinert mot kopper da han var 10 måneder. Jørgen ble konfirmert i Hornnes kirke i 1862. Han står oppført som nr. 1 og var den eneste av guttene som fikk "Udmærket godt" i kristendomskunnskap og flid. Han var også den yngste av guttene.

Han må ha vært uvanlig lærenem. Allerede i en alder av 16 år kom han inn på Holt seminar (lærerskole) i 1864, og han fullførte studiet på ett år i stedet for to. Arkivet etter seminaret finnes i statsarkivet i arkivet for Kristiansand lærerhøgskole. Der kan man se f.eks. Løvlands opptaksprøver, eksamensbesvarelser, karakterer og hvilke bøker han lånte i skolebiblioteket. Ved avgangseksamen var Løvland tredje beste elev av 20 i kullet.

Jørgen Løvland på lærerskolen

Jørgen Løvlands besvarelse på Holt seminar 1865. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand lærerhøgskole, Skriftlige elevarbeid, 1865, 0141.)

Her ser vi utsnitt av en av Løvlands besvarelser ved lærerskolen, der han beskriver hjembygda si.

I folketellinga 1865 omtales han som seminarist og huslærer. Da oppholdt han seg hjemme på Lauvland hos foreldre og søsken. I årene 1866-1878 var han folkeskolelærer i Kristiansand. Folketellinga 1875 for Kristiansand viser at han bodde som leieboer i Holbergs gt. 34. Deretter var Løvland amtsskolestyrer i Setesdal 1878-1884. I 1884 viser kirkeboka for Kristiansand at han giftet seg med Laura Mathilde Torkildsen.

Løvland var redaktør av "Christianssands Stiftsavis" 1884-1892. Ved folketellinga 1885 bodde Løvland i Østre Strandgt. 61 i Kristiansand sammen med kona og sønnen. Dette var barndomshjemmet til kona. Huset gikk tapt i bybrannen i 1892. (I samme gate, nr. 53, bodde den 14-årige Vilhelm Krag, som allerede var skribent.)

Seinere fikk Løvland mange viktige oppgaver, bl.a. disse:

-statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet 1898-1899
-medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 1899-1900
-statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet 1900-1903
-statsminister i Stockholm våren 1905, dvs. leder av statsrådsavdelingen i Stockholm
-utenriksminister 1905-1908, fra 1907 også statsminister
-statsråd og sjef for Kirke- og Undervisningsdepartementet 1915-1920.

Han var også stortingsrepresentant og stortingspresident og hadde mange andre viktige sentrale og lokale verv. Han ble valgt til stortingsrepresentant fra Kristiansand for Venstre fire ganger (1885, 1891, 1894 og 1897) og for Øst-Telemarken (1913). Det kan også nevnes at han var Nobelkomitéens formann 1901-22 og leder av Noregs Mållag 1909-12.