Forfatteren Gabriel Scott bodde svært mye av livet sitt på Agder.

Han har skrevet flere titalls bøker, deriblant noveller, barnebøker og mye annet. For mange er kanskje ”Tante Pose” og ”Fant” mest kjent, eller kanskje det prosalyriske verket ”Kilden”.

Gabriel Scott var født i Skotland. Faren var sjømannsprest der. Den første tida omtales Gabriel med etternavnet Jensen, slik som farens, men seinere i livet brukes i stedet Scott, som han fikk ved dåpen. Familien flytta til Høvåg i 1883. Kirkeboka viser at han ble konfirmert i Høvåg i 1889. Familien bodde den gang på prestegården i Høvåg.

Gabriel Scotts karakterer

Gabriel Scotts skolekarakterer i 1890. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand katedralskole, Karakterprotokoll 1890.)

Fra 1887 bodde Scott noen år i Kristiansand. Der gikk han først tre år på middelskole (realskole). Så gikk han et halvt år på katedralskolen (gymnas) før han slutta. Protokollene i skolearkivet forteller i 1889 at Gabriel Jensen var ”overmåte dårlig i latin og matematikk” og at faren ble varslet. Ved avgangseksamen på middelskolen i 1890 fikk han bare 4 i norsk skriftlig. (Beste karakter var 1 og dårligste 6.) Se bildet av karakterprotokollen for hele klassen. Den viser at Gabriel var under middels flink totalt sett og at jentene var best.

I 1891 flytta familien til Hisøy. I 1915 forteller kirkeboka for Høvåg at Scott ble gift. Han var da enkemann. Kilder i statsarkivet viser at han ble skilt i 1918. I kirkeboka for Hisøy ser vi at han ble gift på ny det året. Da bodde Scott på Tromøy (ved Arendal). Scott fikk skjøte på gnr. 5, bnr. 75 Færvik østre (Luneborg) i Tromøy i 1917. Det finnes flere håndskrevne kilder om Scott i statsarkivet.