Ellen Gleditsch er ikke minst kjent som madame Curies assistent.

Ellen Gleditsch tilbrakte sine barneår i Mandal. Der var hun født i 1879. Kirkebok A 16 (1880-1890) for Halse (med Mandal), fol. 3b-4a viser at Ellen ble født 29. desember 1879. Hun ble hjemmedøpt av presten 16. januar 1880, kanskje fordi hun var syk.

Ellen Gleditsch 1885

Familien Gleditsch i Mandal 1885. (Statsarkivet i Kristiansand, Folketellinga 1885 for Mandal.)

Folketellinga 1885 viser at familien bodde i Furulundsgata i Mandal i middelskolebygningens bestyrerbekvemmelighet. Ellens far var skolebestyrer. Vi ser at Ellen og flere søsken var født i Mandal og at mora var fra Mandal. Familien flyttet til Tromsø i 1888.

Den digitaliserte folketellinga 1885 for Mandal

Ellen Gleditsch ble Norges første spesialist i radioaktivitet. I 1903 ble hun ansatt ved kjemisk laboratorium ved Det Kongelige Frederiks Universitet i Kristiania. I 1906 skrev hun sin første avhandling. Året etter fikk hun plass ved madame Curies berømte laboratorium i Paris. Der ble Ellen Gleditsch i fem år som elev og som madame Curies assistent. I løpet av denne tiden skrev frøken Gleditsch flere avhandlinger. I Marie Curies store lærebok fra 1910 blir Ellen Gleditsch nevnt flere ganger.

I 1929 ble Ellen Gleditsch Norges andre kvinnelige professor. Det var i faget kjemi ved Det Kongelige Frederiks Universitet i Oslo. Hun gjorde en stor vitenskapelig innsats gjennom livet og hadde flere ærestitler. Hun døde i Oslo i 1968.

Her kan du se en video om Ellen Gleditsch, laget av NRK.