Festen 23. januar


Camilla Collett foto

Camilla Collett. (Sørlandets Social-Demokrat 23. januar 1913.)

Sørlandets Social-Demokrat var en av avisene som brakte stoff om Camilla Collett 23. januar 1913. På førstesiden ga avisa både en omtale og viste et fotografi av Camilla Collett som 81-åring. Bildet var tatt av hennes sønn, professor Robert Collett.

Fest for Camilla Collett 23.01.1913

Minnefesten 23. januar 1913. (Fædrelands-vennen 24. januar 1913.)

Også den borgerlige Christianssands Tidende hadde bilde og omtale av Camilla Collett på førstesiden 23. januar. Høyre-avisa hadde for øvrig også et bilde av Camilla Collett-statuen i Slottsparken på førstesiden 22. januar med en påminnelse om at det var 100-årsmarkering dagen etter.

Fædrelandsvennen hadde bare en kort omtale 23. januar på side 2 uten bilde. Avisa trakk fram den betydningen som Camilla Collett hadde hatt for kvinners rettigheter. Til gjengjeld refererte avisa 24. januar om festen dagen før.

Om kvelden 23. januar 1913 arrangerte nemlig Diskusjonsforeningen for de eldre og Diskusjonsforeningen for de yngre en fest i Kristiansand for 150 deltakere. Det var taler, sang og musikk. Fru Sigrid Arenfeldt sendte hilsningstelegram fra Sæbygård i Danmark. Sigrid Arenfeldt f. Wergeland var datter av Oscar Wergeland og niese av Camilla Collett. Det kom også telegram fra Norske kvinners nasjonalråd ved Gina Krog.

Festen 3. juli


Utdrag av tale for mannen ved minnefesten for Camilla Collett 3. juli 1913 i Kristiansand. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansands Diskusjonsforening, D/0625, 1, Møteprotokoll 1896–1921, s. 211.)

Utdrag av tale for mannen ved minnefesten for Camilla Collett 3. juli 1913 i Kristiansand. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansands Diskusjonsforening, D/0625, 1, Møteprotokoll 1896–1921, s. 211.)

Første uke i juli 1913 hadde Norske kvinners nasjonalråd landsmøte i Kristiansand. Gina Krog var formann. Fredrikke Marie Qvam var nestformann. Gina Krog hadde avtalt med Diskusjonsforeningen om å reservere kvelden 3. juli til en fest for minnet om Camilla Collett.

I festen deltok 370 kvinner. Fru Anna Moe ønsket velkommen til bords. Andrea Hoch holdt en hilsningstale. Hun var formann i Diskusjonsforeningen. Hun snakket blant annet om det frøet som Camilla Collett hadde sådd, og som var så spiredyktig. Deretter istemte alle sangen som Hilda Torjusen hadde skrevet. Hun var sekretær i Diskusjonsforeningen. Hun holdt også en minnetale. Så sang alle kvinnesakskantaten som også Hilda Torjusen hadde laget. Den var tilegnet minnet om Camilla Collett. Fru Beate Keyser Frølich talte for mannen. Se bildet av manuset til talen hennes.

Taler og sanger fra festen 3. juli 1913 finnes i Statsarkivet i Kristiansand, Privatarkiv D/625 Diskusjonsforeningen, 1, Møteprotokoll 1896–1921, s. 205-211.