Forfatteren Arne Garborg søkte og kom inn på Holt seminar (lærerskole) ved Tvedestrand, Aust-Agder, i 1868. Han kom fra Rogaland.

Arne Garborgs stil

Arne Garborgs opptaksprøve til Holt seminar 1868. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand lærerhøgskole, Skriftlige elevarbeid 1868, 0144.)

Statsarkivet i Kristiansand har arkivet etter Holt seminar. Det ligger i arkivet for Kristiansand lærerhøgskole. I Garborgs søknad forteller han om tidligere utdannelse og praksis. Søknaden er signert ”Aadne Garborg”.

Opptaksprøven var en stiloppgave med tittelen ”En mindeverdig Dag af mit Liv”, der Garborg skriver om konfirmasjonsdagen sin. Bildet som gjengis her, viser den siste av de seks sidene i besvarelsen. Dette er det eldste bevarte selvbiografiske skriftet fra Garborgs hånd.

Ellers finnes flere av eksamensbesvarelsene hans i bl.a. norsk. Karakterprotokollen for avgangseksamen i 1870 viser at han fikk den høyeste karakteren (1) i norsk og historie og 2 i øvrige fag, unntatt gymnastikk, der han fikk 3. På opptaksprøven, som inneholder noen feil, fikk han bare 2/3.

Seminar-arkivet gir også informasjon om bl.a. Garborgs pedagogiske og musikalske ferdigheter og engasjement i seminaristforeningen.

I årene 1870-1871 var han lærer i Søndeled, Aust-Agder. I 1871 startet han et blad for lærere, først kalt ”Seminaristen”, seinere ”Lærer-standens avis”. Fra 1872 redigerte han også Tvedestrandsposten.

I 1873 dro han til hovedstaden for å studere.