Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Statsarkivet i Kristiansand har noen få gamle kart over steder i nabofylkene Telemark.

I noen av de tvistesakene som gjaldt grenser og rettigheter, og som ble behandlet i underretten i de forskjellige sorenskriveriene i Telemark, ble dommen anket til overretten. På 1800-tallet hørte Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland inn under Kristiansand stiftsoverrett. I to av ankesakene fra Telemark ligger det en karttegning. Og tegningen av prestegården i Lårdal ligger i arkivet etter Biskopen i Kristiansand. Begge de nevnte arkivene oppbevares i Statsarkivet i Kristiansand.
.