For 200 år siden bodde den ungarske veveren Jan Petter i Arendal. Der arbeidet han hos en kjøpmann. I 1815 ble han dømt for tyveri. Straffen var 2 måneder i Kristiansands tukthus, som også var en manufakturfabrikk, der fangene måtte arbeide, særlig spinne.

Det viste seg fort at ungarerens arbeidsmetoder og produkter innenfor veving var så oppsiktsvekkende gode at han fikk tilbud om å bli fabrikkmester på tukthuset da han hadde sont ferdig. Han hadde for øvrig vært i lære ved en vevefabrikk i Frankrike i 9 år.


Veve-prøver anno 1815

Veve-prøver anno 1815 (Statsarkivet i Kristiansand: Stiftamtmannen i Kristiansand, eske 1100).

Ungareren ville gjerne bli fabrikkmester. I svarbrevet 16.12.1815 forteller Jan Petter at han forsto seg på veving av lin, veving av kuhår til kulørte gulvtepper, engelske gulvtepper med border, kalmuk (= tykt bomullsstoff) til kavaier (= frakker), vestetøy, klede og verken (= stoff med renning av bomull og veft av ull), samt alle slags farverier. Han laget noen prøver som ligger som vedlegg til brevet hans, nærmere bestemt teppe, vesttøy og uvevd fargeprøve.

Jan Petter ble fabrikkmester. Han var særlig god til å produsere gulvtepper. Men etter hvert måtte tukthusbestyrelsen gi ham flere advarsler for ”drukkenskap og uordentlig levnet”. Han skjenket fangene og ble så god ”kamerat” med dem at det gikk ut over produktiviteten ved fabrikken. I 1818 ble han avskjediget som fabrikkmester.