Falsk 3-skilling 1868

Falsk 3-skilling 1868 (Statsarkivet i Kristiansand).

Andre påskedag 1872 var det gudstjeneste i Hornnes kirke. Blant de myntene som ble ofret på alteret denne dagen, fant presten en falsk 3-skilling. Han leverte mynten til fogden. I et brev til politimesteren i Kristiansand 17. april samme år spurte fogden om lignende falske mynter var kjent i byen. Den falske 3-skillingen fulgte med som vedlegg til brevet. To dager etter svarte politiet at lignende falske mynter ikke var kjent og at man derfor ikke visste hvem som sto bak. Den falske mynten fulgte med som vedlegg tilbake til fogden.