Hold ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. MAC-brukere holder cmd-tasten istedet for Ctrl-tasten

Nasjonal Samlings Ungdomsfylking (NSUF) var Nasjonal Samlings organisasjon for barn og unge i alderen 10 - 18 år. NSUF tilsvarte omtrent organisasjonen Hitler-Jugend.

Flere av NSUF- lederne hadde bakgrunn fra speiderbevegelsen.

I februar 1942 ble medlemskap i NSUF gjort obligatorisk: ”Enhver norsk gutt eller gjente skal for sin nasjonale oppdragelses skyld og for å tjene sitt folk og fedreland tjenstgjøre i N.S. Ungdomsfylking. Plikten til ungdomtjeneste begynner 1ste januar det året 10-års alderen nåes, og opphører 31te desember det år 18-års alderen nåes.”

Bestemmelsen ble imidlertid motarbeidet av de fleste lærere og foreldre.

Mange av medlemmene i NSUF ble ikke strafferettslig forfulgt under landssvikoppgjøret.

side 1 side 2 side 3
 
side 4 side 5  

Her er et eksempel på landssvikdom mot en NSUF-jente. (Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand byrett, Domprotokoll straffesaker 9 (1944-1947), fol. 230a-232a.).