Valg av eidsvollsmenn fra Sjøforsvaret


Valget av eidsvollsmenn fra "Sjødefensionen" fant sted på Fredriksvern i Stavern 3. april 1814. Først valgte man valgmenn, som så valgte fire til å møte på Eidsvoll. To av dem var kommandør Jens Schow Fabricius og sekondløytnant Thomas Konow. De to andre var fra Agder:
-underoffiser Peder Johnsen, Kristiansand
-matros og bonde Even Thorsen, Flosta.

Vi har ikke funnet noe eksemplar i statsarkivet av fullmakten fra dette valget.

På denne siden finner du lenke til Riksarkivets eksemplar og til en avskrift.