Valg av eidsvollsmann fra Risør


Risør hadde status som by. Byen ble den gang ofte kalt for Østerrisør. Siden den ikke var stiftsby (med domkirke), skulle den velge bare én eidsvollsmann. Byen hadde bare én kirke/menighet, så derfor ble valget direkte.

Valget av eidsvollsmann fra Risør fant sted 11. mars 1814. Den valgte ble:
-kjøpmann og jernverkseier Henrik Carstensen.

Vi har ikke funnet noe eksemplar i statsarkivet av fullmakten fra dette valget.

På denne siden finner du lenke til Riksarkivets eksemplar og til en avskrift.