Valg av eidsvollsmenn fra Råbyggelaget


Valget av tre eidsvollsmenn fra ”Råbygdelaget amt” foregikk på Lauvdal i Bygland sogn 23. mars 1814. To valgmenn møtte fra hvert av disse 17 sognene: Valle, Bykle, Hylestad, Bygland, Austad, Sandnes, Årdal, Evje, Hornnes, Iveland, Vegusdal, Åseral, Åmli, Mykland, Topdal, Gjøvdal og Herefoss.

Stiftamtmann Oluf de Schouboe var til stede og ledet valget i egenskap av amtmann i Nedenes og Råbyggelaget.

Før avstemningen sa Schouboe noen ord om handlingens viktighet og om hvilke egenskaper utsendingene til Eidsvoll burde ha. De tre valgte ble:
-sorenskriver over Østre Råbyggelaget, Thomas Bryn, 23 stemmer
-bonde Even Thorkildsen Lande, 19 stemmer
-lensmann Ole Knudsen Tvedten, 15 stemmer.


Dokumentet ovenfor: Statsarkivet i Kristiansand, Stiftamtmannen i Kristiansand, Brev fra Regentskapet, eske 719. Datert 23. mars 1814. Jnr. 211/14/4.

De som har signert dokumentet med valgresultatet, er Schouboe og de 31 som ikke selv ble valgt.

Et likelydende eksemplar av dokumentet ble tatt med til Eidsvoll og finnes i dag i Riksarkivet.

På denne siden finner du lenke til Riksarkivets eksemplar og til en avskrift.